Verantwoordelijkheden

Uit de Bestuurscommissie

Nieuw-West – Na de nieuwjaarsreceptie van de Bestuurscommissie was het vorige week hoog tijd voor een (voorbereidende) vergadering. Niet dat er prangende kwesties te bepreken waren, zeker niet als je de terreuraanslag op Charlie Hebdo in ogenschouw neemt, maar diverse politieke partijen hadden vooraf schriftelijk ‘mondelinge vragen’ aan het dagelijks bestuur (DB) gesteld.

Cees Fisser (@CehabeeF)

De eerste serie vragen – van BNW81, voorgelezen door Ria Stricker – ging over ‘Overbodige en ontsierende hekken’ in het algemeen, en in het bijzonder of het DB: “het ontsierende hek bij het Lelylaanviaduct (dat er van circa 1961 tot 2013 nooit heeft gestaan) wil verwijderen, zodat dit monument weer goed zichtbaar wordt?”

Portefeuillehouder Beheer Openbare Ruimte, Erik Bobeldijk (SP), had antwoord van zijn ambtenaren gekregen: “Het stadsdeel wil overbodige hekken zo veel mogelijk verwijderen. In veel gevallen zijn hekken geplaatst op verzoek van bewoners en het stadsdeel gaat – zoveel mogelijk samen met de omgeving – na, of de hekken nog steeds nuttig zijn.” Zo blijken de hekken in de Maassluisstraat van de woningcorporatie te zijn als grens tussen de openbare ruimte en de binnentuinen van de bewoners. En heggen in plaats van hekken zijn niet altijd wenselijk, omdat heggen – als ze te hoog worden – meer sociale onveiligheid opleveren dan hekken.

Verwijderen van de hekken rond het viaduct Lelylaan kan niet, volgens Bobeldijk, omdat die geplaatst zijn na diverse ongevallen en bijna-ongevallen. “Op 6 februari 2013 is er zelfs een dodelijk ongeval geweest. In de commissie Blackspots van de gemeente is toen besloten dit hekwerk te plaatsen.” Helaas was Bobeldijk door zijn ambtenaren niet geïnformeerd over de zogeheten ‘olifantspaden’ die – buiten de hekken om – de kortste weg zijn tussen beide zijden van de Johan Huizingalaan zijn. Het stadsdeel stimuleert met de hekken ‘de veiligste oversteekroute’, maar kennelijk voelt een deel van de voetgangers zich niet aangesproken. Als het stadsdeel ook dié voetgangers wil ‘ontmoedigen’ om over te steken op plekken waar dat onveilig is, zullen de hekken met zo’n 20 tot 25 meter verlengd moeten worden. En dát is duidelijk niet de oplossing waar BNW81 aan denkt…

 

Eigen bevoegdheid Bestuurscommissie?

Oppositiepartij CDA stelde bij monde van Albert Witting – nadat hij, als gevolg van een intranet-storing op zijn tablet, de vragen van het CDA van een ander bestuurscommisielid ‘op papier’ gekregen had – vragen over de ‘budgetten 2015’ zoals die door de gemeente Amsterdam aan stadsdeel Nieuw-West zijn toegewezen. Het stadsdeel mag in het nieuwe bestuurlijke stelsel namelijk geen eigen ‘begroting’ opstellen, maar is afhankelijk van de verdeling van gelden zoals de gemeenteraad van Amsterdam die aan het stadsdeel toewijst. Witting wilde details weten tot op 100.000 euro nauwkeurig.

Op 3 december had portefeuillehouder Financiën, Achmed Baâdoud (PvdA), desgevraagd al gemeld dat al wél een ‘ambtelijk schrijven’ ontvangen was, maar dat er nog geen ‘bestuurlijke toelichting’ bij de begroting beschikbaar was. Volgens Baâdoud is de verdeling van de budgetten per stadsdeel – die “burgemeester & wethouders van Amsterdam bepalen” – nu nog niet definitief en kan die verdeling pas op 1 maart 2015 gegeven worden. Het komt er op neer, dat de Bestuurscommissie (BC) binnen een beleidsprogramma zelf wijzigingen mag aanbrengen, maar dat de BC goedkeuring aan de gemeenteraad moet vragen als men met budgetten tussen beleidsprogramma’s wil schuiven… Per saldo (b)lijkt dus dat de financiële rol van de BC in de nieuwe bestuurlijke verhouding met de gemeenteraad zeer beperkt is. En de detaillering van de financiële gegevens is door beperkte ambtelijke capaciteit niet meer mogelijk (zoals men in het verleden gewend was).

Terwijl Witting tevreden was met het antwoord van Baâdoud, merkte Maarten van Maurik (PvdA) fijntjes op, dat hij het vreemd vond dat het CDA nu dergelijke details wilde weten, terwijl die partij in het verleden te kennen had gegeven tégen (begrotingen voor) stadsdelen te zijn. Voor Gerard Molewijk (BNW81) was het antwoord van Baâdoud aanleiding om te vragen wie nu eigenlijk “de begroting per stadsdeel bepaalt: de gemeenteraad of B&W?”

Volgens Baâdoud is dit helder: de gemeenteraad stelt de begroting vast, en B&W heeft nu meer tijd nodig om die begroting uit te voeren. Molewijk merkte nog op dat over twee weken (= volgende week) gemeente-wethouder Bestuurlijk stelsel, Abdeluheb Choho (D66) op bezoek komt. Aan hem zullen de vragen over de begroting 2015 worden voorgelegd.