Veiligheid Ons Buiten/Riekerweg

Uit de Bestuurscommissie 

Nieuw-West – Soms gaat de BC voor werkbezoek op locatie. Voor de tweede keer dit jaar bezocht de BC het Tuinpark Ons Buiten. Dit zijn wat highlights uit die bijeenkomst. 

CeesFisser@Westerpost.nl

Tijdens het werkbezoek dat de BC op 26 januari 2017 aan Tuinpark Ons Buiten bracht, hebben de bewoners diverse tekortkomingen in de openbare ruimte gesignaleerd. Ook wezen zij de politiek op de vele inbraken in huisjes en geparkeerd staande auto’s, diefstal van banden en kentekenplaten, dealen, prostitutie, enz. Voor een inventarisatie van de (on)veiligheid in het gebied van de gehele Riekerweg, inclusief de parkeerplaats, heeft het stadsdeel door een extern adviesbureau een ‘Gebiedsscan de Oeverlanden’ (GdO) laten opstellen. Op 18 mei presenteerden portefeuillehouder Openbare orde en Veiligheid, Achmed Baâdoud (PvdA), en portefeuillehouder Openbare Ruimte, Erik Bobeldijk (SP), de uitkomsten van de GdO tijdens een vervolgbijeenkomst in de aula van Ons Buiten.

Gebiedsscan Oeverlanden

Voor de tweede keer dit jaar ging de BC op werkbezoek bij Tuinpark Ons Buiten

Van de GdO waren niet voldoende exemplaren voorhanden, voor alle bewoners. In tegenstelling tot het DB, hadden de bewoners de GdO ook niet vooraf kunnen bestuderen. Of dat – achteraf gezien – erg is, valt te bezien. Want het GdO bestaat vooral uit een zakelijke beschrijving van de fysieke openbare ruimte, met veel herhalingen van foto’s en tekst. Maar hoe vaak de opstellers ervan, de firma Alerto, het gebied bezocht heeft (op welke data en welke tijden) staat er niet in. Ook ontbreekt een verantwoording van met wie (welke stakeholders) in het gebied gesproken is. Hierdoor wordt niet duidelijk of de door Alerto opgesomde 37 actie-/verbeterpunten, gebaseerd zijn op zelf waargenomen feiten, of op informatie die anderen hebben aangedragen (hear say). In elk geval zou het stadsdeel de helft van de actie/verbeterpunten voor z’n rekening moeten nemen.

Geen camera’s? Toch camera’s!

Baâdoud: “Ja, er is overlast, maar ik zou liegen als ik tegen u zou zeggen, dat ik heb de oplossing heb voor de overlast. Maar we zullen ons wel blijven inzetten, tot het probleem is opgelost.”

Volgens Baâdoud is er in het GdO geen onderbouwing gevonden om bij de burgemeester aan te dringen op camera-toezicht. Ook zullen er geen Straatcoaches ingezet worden, want – aldus Baâdoud: “We moeten ook rekening houden met hún veiligheid!”. [Straatcoaches zijn niet opgeleid om de orde te handhaven op stille, verlaten plekken; CF]

Wél staat de Riekerweg nu op de surveillance-route van de politie!

Intussen is Tuinpark Ons Buiten zelf begonnen met camera-bewaking op verschillende plekken van het terrein.

Criminelen op de parkeerplaats

Baâdoud: “De jongeren die u op het parkeerterrein heeft, zijn volwassenen. Het zijn criminelen… Daar ga ik geen straatcoaches op afsturen. Wat ik wel kan, is om aan de Burgemeester van Amsterdam de inzet van het “Flexibele interventie team” te vragen, onaangekondigd tussen 1.00 en 3.00 uur ’s nachts. Maar daar heb ik wel alle voorvallen nodig van inbraak, en schade enz waarvan aangiften gedaan zijn. Als u mij voedt met informatie, dat ik via de Burgemeester kan overtuigen om de deskundigen uit de stad hier naar toe te krijgen.

Donkere Dagen Offensief

Het is het stadsdeel duidelijk geworden dat de bewoners van het Tuinpark een veiligheidsinstructie zouden moeten krijgen over goed hang- en sluitwerk: maatregelen die inbraak in de tuinhuisjes kunnen voorkómen.

Parkwachter in de winter

Om te voorkómen dat het Tuinpark er in de wintermaanden verlaten bijligt, stelde Baâdoud Ons Buiten voor, om in de wintermaanden twee huisjes beschikbaar te stellen, voor gebruik door twee “parkwachters”, bij voorkeur met hond. Baâdoud moet nog wel de wetgeving raadplegen, of bewoning in de wintermaanden kan worden toegestaan.

Paaltjes, verlichting en drempels

Voor Bobeldijk staan ook nog genoeg actiepunten op de rol. Maaien van struiken in overleg, extra lichtmasten, een uitgang van de parkeerplaats die voor auto’s afgesloten is. Bobeldijk pleit voor een periodiek overleg met de Gebiedsteams van De Aker, Sloten en Nieuw Sloten. Met Baâdoud pleitte hij ervoor dat een werkgroep van bewoners, het stadsdeel en de politie binnen twee maanden duidelijk heeft wat de vervolgafspraken kunnen zijn.

Bobeldijk laat ook onderzoeken of de boothelling bij de surfvereniging te verplaatsen is, en wat dat dan zou kosten.

Wordt vervolgd dus…