Veilig de zomer door

Om het inbrekers tijdens de zomerperiode – als ramen openstaan of bewoners op vakantie zijn – niet makkelijk te maken, delen buurtvoorlichters en Gastheren van de Werkbrigade in Nieuw-West deur aan deur advies uit. Namens het stadsdeel vragen zij ook hoe veilig bewoners zich voelen in de buurt. De Westerpost liep mee tijdens de zomerpreventietour in Slotermeer.

Shirley Brandeis

Ze woont er nog maar net, maar hoort de verhalen in de buurt en soms ziet ze ze: jongeren die wel erg aandachtig bij woningen naar binnen kijken. Maar, benadrukt de kersverse bewoonster van de Anton Struikbuurt: “Het is een heerlijke buurt!” Zo klinkt het steeds van deur tot deur in Slotermeer deze middag. Met soms een vervelende ervaring op inbraakgebied. En al zijn deze verhalen van alle tijden, er zijn pieken in bepaalde periodes en wijken. Voor het stadsdeel aanleiding haar bewoners te waarschuwen; als onderdeel van het Masterplan Woninginbraak waarin stadsdeel, politie en woningcorporaties samen woninginbraak tegengaan. En dus gaan de buurtvoorlichters huis aan huis met tips, folders en vragen. “Het mes snijdt aan twee kanten,” legt Judith Ides, projectleider bij Zone3 dat een deel van de buurtvoorlichters levert, uit. “De voorlichters doen werkervaring op en bewoners worden goed geïnformeerd. Het stadsdeel, onze opdrachtgever, kan met wat de buurtvoorlichters horen tijdens de tour kijken waar het nog anders of beter kan.”

Buurtvoorlichters Mala en Bernard in gesprek met een bewoonster

Alle tips en trucs
Buurtvoorlichters Mala en Bernard hebben er zin in. “Heerlijk om met mensen te praten!” zegt zij. “Fijn om bezig te zijn,” zegt hij. En ook fijn: dit werk helpt hen verder in hun zoektocht naar betaald werk. Gestaag gaat de tocht langs de huizen. Bij elke deur bellen Mala en Bernard aan, wachten ze geduldig, leveren ze folders af als bewoners niet thuis zijn en als de deur open gaat maken ze een praatje. ‘Zet niks op social media’, ‘Wek met een tijdschakelaar de indruk dat er iemand thuis is’, klinkt het telkens weer. Judith:  “Van mens tot mens een praatje maken; dat is de opdracht.” Bewoners praten graag met het duo dat in gele hesjes, met legitimatiepasjes en vooraf aangekondigd per brief voor de deur staat. Mala: “Mensen willen vertellen hoe fijn hun buurt is, maar ook wat ze opmerken, horen of zelf hebben meegemaakt.” Dat de tips niet altijd bekend  zijn, blijkt uit sommige reacties. Bernard: “We hebben zelf voorlichting gehad van de politie. We kennen echt alle tips voor bewoners en trucs van inbrekers.”

Chihuahua
“Ah, een levend alarm!” roept Mala enthousiast als bij het aanbellen een chihuahua klinkt. En ook: “Kijk, er zitten strips op de deuren, en de bewoner kijkt eerst naar buiten om te zien wie er aanbelt!” Tevreden knikt ze als de deur is geopend. “U bent goed beveiligd.” Niet voor niets, blijkt uit het verhaal van de bewoner die zijn huis ooit overhoop aantrof. “Dat wil je niet nog een keer meemaken.” Camera’s, sloten, de meeste mensen kennen het scala aan inbraakwerende maatregelen. Maar dat een open raam, al is het op één hoog, ook inbraakgevoelig is, dat beseft niet iedereen. Bernard: “Mensen beseffen niet hoe makkelijk sommige inbrekers naar binnen klimmen.” Ondertussen zien ze woekerende struiken en horen ze of mensen goed contact met de buren hebben; zaken die inbrekers kunnen aantrekken of juist weren. Mala: “Dat geven we allemaal door aan het stadsdeel.”

Valkuilen
Buurtvoorlichter Bernard heeft het zelf meegemaakt thuis. “Alles was overhoop gehaald, ik ben er twee dagen mee bezig geweest. Het maakt je boos en bang.” Reden genoeg om dit werk te doen. Werk dat hem dus op weg moet helpen naar een betaalde baan. Judith begeleidt hem en zijn collega’s in dit proces. “Deze mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze willen graag. Er wordt in trajecten die naar werk toeleiden veelal naar je talenten gekeken. Daar kom je wel achter, is mijn idee. Maar wat zijn je valkuilen en hoe ga je daarmee om? En ook: hoe wil jij verder met je leven? Met dit werk maken ze zich nuttig voor zichzelf en de samenleving. Dat is al winst.”

zie ook:

Over de gebiedsplannen

Op zoek naar gebiedsplannen 2018

Op zoek naar wensen en behoeftes in de buurt

Stadsdeel Nieuw-West komt naar je toe