Van Eesterenmuseum aan de Sloterplas Een ‘interview’ met Cornelis van Eesteren

Dit najaar verhuist het Van Eesterenmuseum van de Burgemeester De Vlugtlaan naar een prachtig paviljoen aan de Sloterplas. Het museum is genoemd naar stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. Hij bedacht in de jaren twintig van de vorige eeuw de Westelijke Tuinsteden als antwoord op de volgebouwde stad. Op 21 februari 1988 overleed Van Eesteren. We haalden hem even terug, want… Wat zou hij vinden van zijn eigen museum aan het water, op de plek waar hij ooit aan de tekentafel een paviljoen tekende! Een ‘interview’.

Tekst en foto: Shirley Brandeis 

Het Van Eesterenpaviljoen in aanbouw

Meneer van Eesteren, welkom!
Dank u, dank u. Het is leuk weer eens rond te kijken in de Westelijke Tuinsteden.

U wilde hier afspreken, waarom op deze plek?
Dit wilgenlaantje is mijn favoriet. Al op de tekentafel zag ik het voor me; een rij bomen langs de Sloterplas. Met bankjes en ruimte om wat te mijmeren. Niet alles wat ik plande, is gerealiseerd. Maar dit stukje, precies goed!

Wat had u voor ogen toen u de stadsuitbreiding in het westen tekende?
Alvorens ik dat vertel; de intentie was er mede om de aanmerkelijke woningnood in Amsterdam tegen te gaan. We moesten wel uitbreiden. Maar dan niet in de trant van wat er al was. Die smerige binnenstad met zijn stank van fabrieken en  overal krioelende bewoners. Ik wilde een stuk stad met wonen, werken en recreëren gescheiden van elkaar. Met licht, met lucht en met…

Ruimte. Ja dat is een bekende kreet.
Het zijn de principes van het Nieuwe Bouwen. En zie hier, ik zie ruimte, ik voel ruimte. Hier wonen mensen echt in het groen, hier kun je ontspannen na gedane arbeid. Ach, mijn goede vriend en collega Theodoor had dit ook vast mooi gevonden, ware het niet dat hij al in 1956 is overleden. Maar voor mij, het is zo fijn te zien dat de Westelijke Tuinsteden nog net zo zijn als de laatste keer dat ik er doorheen reed, in de jaren tachtig.

Het heet nu Nieuw-West en er zijn wel wat gebouwen gesloopt en er is verdicht…
Warempel, dat meent u niet!

Maar we wonen er geweldig, hoor. En de structuurvisie van de stad voor 2040 hanteert uw plan nog steeds als planologisch uitgangspunt.
Gelukkig maar. Ik wil me niet op de borst kloppen, zo ben ik niet, maar ik sta nog steeds erg achter mijn Algemeen Uitbreidingsplan.
In het Van Eesterenmuseum, naar u genoemd dus, zijn daar tentoonstellingen en rondleidingen over.
Een museum? Naar mij genoemd? Wat een eer!

Er is ook een zeilboot naar u genoemd.
Zo zo. Ik mag hopen dat die dan wel in dit gebied zeilt. Ik zei altijd: let erop dat het ontworpen stelsel  van waterwegen zooveel mogelijk dienstbaar wordt gemaakt aan de behoefte van de watersport. Zoodat de liefhebbers tochten van verschillende grootte zullen kunnen maken.

Dat zit wel goed. Het museum verhuist trouwens naar de plek van het Bastion West dit najaar.
Wel heb ik ooit! En dit bouwbord  zegt dat het een paviljoen wordt. Dat was precies wat ik in gedachte altijd had tijdens het tekenen van het plan. Een paviljoen aan beide kanten van de boulevard. Opdat mensen er van oostoever naar noordoever kunnen flaneren, langs de plas. Dit doet mij deugd!

Fijn.
Dan zet ik nu mijn reis voort naar Lelystad. Eens kijken wat daar van mijn ideeën is geworden.