Vakmanschapsroute levert eerste geslaagden op

Een bijzonder moment afgelopen donderdag op het Calvijn College in Amsterdam: de eerste groep reguliere leerlingen van de Vakmanschapsroute stroomde uit met een mbo-2 diploma. De Vakmanschapsroute is een gezamenlijk experiment van het Calvijn College en het ROC van Amsterdam gericht op het creëren van een doorgaande leerlijn vmbo basis naar mbo-2 en het voorkomen van schooluitval. Een zeer succesvol experiment bleek tijdens de diploma uitreiking.

 

Het was een bijzonder moment vorige week donderdag toen leerlingen van de Vakmanschapsroute de zaal binnen kwamen tijdens hun diploma uitreiking. Ze droegen een afstudeerbaret met het logo van zowel het Calvijn College als het ROC van Amsterdam. De baretten stonden symbool voor het bijzondere opleidingstraject dat zij hebben doorlopen. Dit opleidingstraject is de Vakmanschapsroute en betreft een unieke samenwerking tussen het Calvijn College en het ROC van Amsterdam. In de Vakmanschapsroute volgen leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg vanaf het 3e jaar vmbo een geïntegreerde leerroute die in 3 jaar kan leiden tot een mbo-2 diploma. Dit is een jaar korter dan de reguliere onderwijsroute.

Door samen te werken willen het Calvijn College en het ROC van Amsterdam een aantrekkelijke, meer compacte en doelgerichte leerroute realiseren die de overgang van het vmbo naar het mbo voor leerlingen minder groot maakt. De instellingen streven er bovendien naar dat zoveel mogelijk leerlingen na afronding van de Vakmanschapsroute doorstromen naar een mbo-3 of 4-opleiding. Tijdens de diploma uitreiking werd duidelijk dat dit succesvol is in de praktijk. Inmiddels is ruim 80% van de leerlingen geslaagd en stromen de overige leerlingen begin volgend schooljaar uit of gaan zij door met een Entree opleiding. Dat betekent dat er geen voortijdig schoolverlaters zijn en het experiment zijn doelstellingen behaald.

Dat nagenoeg alle leerlingen doorstromen naar een mbo-3 opleiding laat zien hoeveel deze jongeren in hun mars hebben. Want waar vaak gesproken wordt van ‘kwetsbare jongeren’, laten het Calvijn College en het ROC van Amsterdam zien dat juist een aanpak waarin hoge verwachtingen worden geformuleerd en zelfstandigheid en zelfvertrouwen worden gestimuleerd ertoe leidt dat deze leerlingen niet alleen hun diploma halen, maar dit ook een jaar sneller te doen dan leerlingen die het reguliere traject doorlopen.  Een aantal getalenteerde leerlingen heeft dit zelfs nog sneller kunnen doen en stroomde al in februari uit. Twee van deze zogenoemde versnellers hebben inmiddels al het mbo-3 diploma behaald en starten in september met een vervolgopleiding op niveau 4.