COÖRDINATOR POP-UP THEATER VAN DEYSSEL IN NIEUW-WEST

Website Frascati

Frascati is een toonaangevend theater met grootstedelijk podium

Frascati is een toonaangevend theater met een grootstedelijk podium en een veelheid aan lokale vertakkingen. Jaarlijks zijn er meer dan 500 (inter)nationale voorstellingen te zien en realiseren we binnen het productiehuis ruim dertig (co-)producties van jonge makers. Ook ontwikkelen we regelmatig programma’s waarmee we brandende maatschappelijke thema’s onder de loep nemen. Daarnaast is Frascati een nieuwe programmalijn gestart, De (on)vertelde stad, waarbij we ons richten op de ontwikkeling van theater over de stad, mét de stad. Theater dat zich verhoudt tot urgente urbane thema’s en tot stand komt in nauwe samenwerking met Amsterdamse instellingen en bewoners.

Vervolg van Radio van Deyssel
In het kader van De (on)vertelde stad werken Frascati en woningcorporatie Rochdale samen in de “ontwikkelbuurt” Lodewijk van Deysselbuurt, Slotermeer, Amsterdam Nieuw-West. Vanuit een pand in het hart van deze wijk ontwikkelde theatermaker Hanna Timmers afgelopen seizoen de vierdelige theaterserie Radio van Deyssel met en voor de bewoners (zie: www.frascatitheater.nl/content/radio-van-deyssel). Het pand is inmiddels omgedoopt tot een heus pop-up theater en heeft de potentie om uit te groeien tot een nieuwe ontmoetingsplaats in een buurt vol verandering. Vanaf september 2019 tonen we niet alleen het vervolg van de theaterserie van Hanna Timmers, maar gaat Theater van Deyssel vaker openen, wordt het aantal activiteiten geïntensiveerd en de functie van het pand als podium van de buurt verstevigd.

Per 1 oktober 2019 zijn we voor Theater van Deyssel in Amsterdam Nieuw-West op zoek naar een:

COÖRDINATOR POP-UP THEATER VAN DEYSSEL IN NIEUW-WEST
voor 16-20 uur per week

De coördinator beheert het tijdelijke theater in de Lodewijk van Deysselstraat en is medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, organisatie en invulling van het programma aldaar. De coördinator is nadrukkelijk communicatief vaardig, praktisch ingesteld, heeft affiniteit met sociaal-artistiek werk en wil zich verbinden aan de buurt. Bij voorkeur zoeken we iemand woonachtig is in of goed bekend met Nieuw-West.

Taken en verantwoordelijkheden
Als spin in het web trekt de coördinator dit initiatief verder van de grond, legt de noodzakelijke verbanden, leidt het programma in goede banen maar is ook de ‘huismeester’ van het pand. Een belangrijk deel van de werkzaamheden bestaat uit de praktische organisatie van het programma. Dit alles binnen het door Frascati ontwikkelde plan en het beschikbare (bescheiden) werkbudget. Frascati blijft dus als initiator op de achtergrond aanwezig (op het gebied van programmering, communicatie, productie en techniek). De coördinator heeft als opdracht bewoners, lokale initiatieven en plannen, maatschappelijke partners, en kunstenaars te betrekken bij het theater. Het gaat om een cultureel programma waarmee het onderscheid met de andere buurtinitiatieven heel helder is. Als een rode draad door het programma loopt het theatrale onderzoek naar een wijk in verandering. We geven de bewoners een stem en de buurt een gezicht. Theater van Deyssel wordt een podium én theatraal laboratorium door en voor de buurt, waarbij we samenwerken met lokale maatschappelijke en artistieke partners.

De coördinator:
–     is als ‘huismeester’ (mede)verantwoordelijk voor het beheer van het pand, is aanspreekpunt en gastheer/-vrouw;
–     werkt binnen een bescheiden programmabudget;
–     ontwikkelt, coördineert en produceert een cultureel programma waarbij er nadrukkelijk een relatie wordt gelegd met de buurt;
–     werkt samen met Rochdale, de beheerder van het pand en belangrijke partner binnen dit project;
–     legt de noodzakelijke relaties met lokale initiatieven en theaterpartners in Amsterdam;
–     werkt zelfstandig, is flexibel en heeft affiniteit met sociaal-artistiek werk;
–     ontwikkelt het programma in nauw overleg met Frascati;
–     verbindt zich voor een seizoen (van oktober 2019 tot juli 2020) aan Theater van Deyssel, de buurt en Frascati.

Wij bieden:
Een aanstelling van 16 – 20 uur per week gedurende het theaterseizoen. Een zeer dynamische werkplek met veel ruimte voor eigen initiatief in een informele werksfeer. Er bestaat de nadrukkelijke intentie om voor meerdere jaren neer te strijken in de wijk. Salariëring sluit aan bij de CAO Toneel en Dans, schaal V (min. € 2.187,00 – max.€ 3.245,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Sollicitaties voorzien van een motivatie en CV kunnen, o.v.v. sollicitatie Coördinator theater, worden gestuurd naar Frascati, ter attentie van: Jola Klarenbeek (zakelijk directeur) via het e-mailadres: sollicitaties@frascatitheater.nl. We stellen het op prijs als je de bron vermeldt waar je deze vacature gevonden hebt.
Wegens de vakantieperiode is de deadline 19 augustus. De gesprekken vinden plaats in de eerste week van september.

Meer informatie is tot 13 juli (wegens de vakantieperiode) verkrijgbaar bij Heske van den Ende, heskevandenende@frascatitheater.nl of via telefoonnummer 020-7516400.

 

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar sollicitaties@frascatitheater.nl