Unieke inspiratiekaart voor buurtgroen in Amsterdam

Na een jaar lang analyseren van data en valideren in de praktijk is de Inspiratiekaart buurtgroen gelanceerd: buurtgroen020.nl/inspiratiekaart. De kaart is een uniek resultaat van een combinatie van wetenschappelijk onderzoek en validatie door praktijkdeskundigen.

Tijdens de afsluitende expert meeting op dinsdag 3 november is het onderzoek gepresenteerd en zijn, met ruim 50 enthousiaste deelnemers, de resultaten bediscussieerd. De inspiratiekaart kan een mooie tool vormen voor bewoners, organisaties, ondernemers en de gemeente om Amsterdamse buurten doelgericht te vergroenen. Voor de liefhebber is ook het onderzoeksrapport te lezen: https://edepot.wur.nl/531598.

De ‘Inspiratiekaart buurtgroen’ is samengesteld o.b.v. een cocreatie van onderzoekskennis van Wageningen University & Research en praktijkkennis vanuit Groen Platform Amsterdam. Dit heeft geleid tot een kaart met 40 kansrijke (m.n. versteende) locaties in de openbare ruimte voor de aanleg van een postzegelpark of buurttuin. De locaties zijn geselecteerd o.b.v. een relatief hoge verwachte impact op natuur, klimaatadaptie, sociaal welzijn en gezondheid a.d.h.v. data-analyse en een inschatting van de geschiktheid door locatiebezoeken.

Om de daadwerkelijke geschiktheid te beoordelen is een verdere toetsing nodig, o.a. op het gebied van lokaal draagvlak, ondergrondse infrastructuur en/of herinrichtingsplannen. Ook kunnen er andere locaties, die niet op de kaart staan, in de praktijk geschikt blijken te zijn voor vergroening.