Uit de Bestuurscommissie

Proef met GOGO stopt

Een presentatie over de uitvoering van het Centrumplan Nieuw-West ging vooraf aan de vergadering. Daarna werd ruimschoots stilgestaan bij de vertrekkende en de nieuwe stadsdeeldichter. Tenslotte ontstond een pittige discussie over (hotel)bebouwing aan de Sloterplas.

CeesFisser@Westerpost.nl

Nieuw-West – Tijdens de BC-vergadering van 30 maart is Hugo Hoes benoemd tot nieuwe stadsdeeldichter. Hoes is de opvolger van de eerste stadsdeeldichter Gökhan Aksoy, die de functie het afgelopen jaar vervulde. Van een stadsdeeldichter wordt verwacht dat hij – geheel belangeloos – gedurende een jaar gedichten schrijft bij een aantal stadsdeel-gelegenheden, óf als reactie op actuele gebeurtenissen. Hoes zei daarom bij wijze van grap: “Mijn eerste gedicht heet: ‘Roklengte’.

Afscheid Gökhan Aksoy

De nieuwe stadsdeeldichter Hugo Hoes, met links achter hem zijn voorganger, Gökhan Aksoy

De nieuwe stadsdeeldichter Hugo Hoes, met links achter hem zijn voorganger, Gökhan Aksoy

In zijn afscheidsspeech zei Aksoy dat hij de titel ‘stadsdeeldichter’ als een eretitel ziet: “Stadsdeel moest even wennen aan de Dichter des Stadsdeels, maar de dichter ook.” […] “Politici en dichters zijn onbekend, zei Gerard Molenwijk [BNW81, CF]. Ik wou dat alle politici dichters waren.”

Vervolgens haalde Aksoy een declaratie te voorschijn waarop hij becijferd had, hoeveel zijn vrijwilligerswerk gekost zou hebben: “Meer dan 370 dagen en nachten paraat zijn als Dichter des Stadsdeels; gemiddeld 12 uur per week”. Met een uurtarief en een korting van 50% zou het bedrag neerkomen op € 14.040. “Maar, wees blij”, zei Aksoy, “ik scheur hem en ik geef straks met liefde mijn erebenoeming door!”

Voorzitter van de benoemingscommissie Simone Plantinga (GroenLinks), sprak lovende woorden over Aksoy. Naast een cadeaubon van de BC, ontving hij van kunstenares Sandy Rappa een fraai schilderij.

GOGO stopt op 30 april

Actueler had de nieuwe stadsdeeldichter, Hugo Hoes, niet kunnen schrijven. Zijn eerste vermakelijke gedicht ging over z’n favoriete vervoermiddel, de GOGO.

Daags daarna maakte het stadsdeel het volgende bekend: “Werkleerbedrijf Pantar stopt per 1 mei met de GOGO, de elektrische autootjes die in Nieuw-West rijden als aanvulling op het openbaar vervoer. Uit de pilot is gebleken dat de GoGo in de huidige opzet voor Pantar niet kostendekkend valt te exploiteren uit de ritopbrengsten en de beschikbaar gestelde subsidie.”

Degenen die nog geldige GOGO-strippenkaarten hebben, kunnen vanaf de website www.gogonieuwwest.nl, (pagina ‘Nieuws’) een zogeheten ‘restitutieformulier’ downloaden waarmee ze hun geld kunnen terugvragen.

Hotelinitiatief Sloterplas

Een politiek gevoelig onderwerp was en is de vraag of aan de oostzijde van de Sloterplas, bijvoorbeeld op of nabij het Watersporteiland, een hotel gebouwd zou mogen worden. Een ondernemer heeft hiervoor een concreet plan ingediend bij het college van B&W van Amsterdam, en B&W hebben de BC om advies gevraagd.

Portefeuillehouder Gebiedsontwikkeling Ronald Mauer (D66), had namens het Dagelijks Bestuur van Nieuw-West een concept-adviesbrief voorbereid en vroeg de BC hiermee in te stemmen. In dat advies stond o.a. dat de BC het te vroeg vindt om een oordeel te geven of een hotel tot de mogelijkheden behoort. De BC adviseert om eerst ‘ruimtelijke randvoorwaarden’ op te stellen voor ontwikkeling van het Watersporteiland.

In de conclusie stond: “De bestuurscommissie wil hierbij aangeven de vestiging van een hotel op het Watersporteiland als mogelijkheid te zien en passend te vinden binnen de bredere ambitie voor de Sloterplas.”

Wat Willem van Ham (D66) en Jeroen Mirck (D66) en Simone Plantinga (GroenLinks) betreft, moest deze zin eruit. Maar GroenLinks vond dit niet voldoende. Plantinga stelde voor om ook de zin: “De bestuurscommissie adviseert om in dit stadium niet nader op dit initiatief in te gaan en eerst de ruimtelijke randvoorwaarden af te wachten.” te vervangen door: “De bestuurscommissie adviseert om niet op dit initiatief in te gaan en eerst de ruimtelijke randvoorwaarden op te stellen’.” Want er is – volgens Plantinga – geen draagvlak voor een hotelinitiatief: “Nu niet en later niet”. Volgens Mauer handelt Plantinga hiermee in strijd met de ‘Ontwikkelingsvisie van de Sloterplas’ die door voormalig GroenLinks-portefeuillehouder [Paulus de Wilt, CF] was ingebracht.

Gerard Molewijk (BNW81) wilde beide wijzigingsvoorstellen van GroenLinks steunen.

Maarten van Maurik (PvdA) zei ook tegen een groot hotel te zijn. Maar de mogelijkheid van 2 of 3 lodges en horeca moest niet bij voorbaat worden uitgesloten.

Ook Niek Wijmenga (CDA) pleitte ervoor de komst van kleinschalige eco-lodges niet bij voorbaat uit te sluiten.

Eerst ruimtelijke randvoorwaarden

Het voorstel van GroenLinks kreeg onvoldoende stemmen. Het voorstel van D66 werd wél aangenomen; Van Ham en Mirck, Plantinga, Molewijk, Wijmenga, Bobeldijk en Meijler (SP), Koebeer (PvdO) en Bedirhanoglu (M+) stemden vóór. Met die wijziging kon de adviesbrief naar B&W.