Trieste vertoning

Nieuw-West – Eerder informeerde deze weekkrant u over plannen voor ingrijpende wijzigingen in de openbare ruimte, om de snelbus van de Westtangent vanaf 2017 ruimbaan te bieden. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen op kleinere schaal, die echter voor betrokkenen – nu al – tot onoverkomelijke hindernissen leiden.

Door: Cees Fisser (@CehabeeF)

Afgelopen zomer werd bekend dat het GVB met ingang van het Vervoerplan 2016, Bus 61 in Nieuw Sloten niet meer via de (zuid-)westtak van de Laan van Vlaanderen zou laten rijden. Bewoners die hierdoor hun directe verbinding met het Osdorpplein missen, kunnen voortaan immers Bus 145 nemen – zo schreef het GVB – om bij de Antwerpenbaan alsnog over te stappen op Bus 61, of Bus 69, die nu samen via de oosttak van de Laan van Vlaanderen rijden. Dat zij hierdoor twee keer op een halte op een bus moeten wachten, doet er kennelijk niet toe.

Extra haltes Antwerpenbaan

Geen aanpassingen voor rolstoelen bij Antwerpenbaan

Geen aanpassingen voor rolstoelen bij Antwerpenbaan

Je zou geloven dat het GVB sinds het bekend worden van het Vervoerplan 2016 (dat 13 december 2015 inging) alle tijd heeft gehad om te zorgen dat passagiers zo comfortabel mogelijk kunnen overstappen. Maar wie dat gelooft, gelooft bijna alles. In de oude situatie stopte Bus 61 richting Slotervaart bij de Antwerpenbaan op dezelfde halte als Bus 69 op de Laan van Vlaanderen. Maar omdat Bus 61 daar nu uit een andere richting komt, moesten er ineens twee eigen aparte extra halteplaatsen ‘Antwerpenbaan’ bijkomen – parallel aan de Leuvenstraat in het verlengde van de Louwesweg. Dus schroefde het GVB in de week vóór 13 december aan beide zijden van de rijbaan een haltebordje aan een lantaarnpaal. Daar konden de passagiers het mee doen!

Rolstoelen?

In de week voor Kerst heeft het GVB de service naar de passagiers flink uitgebreid. Althans: bij de halte Antwerpenbaan richting Osdorp/Sloterdijk is op het gras langs de trambaan een losse abri geplaatst; de betonvloer steekt zo’n 20 cm boven maaiveld uit en de abri is niet verlicht. Wie op de website van het GVB informatie opvraagt over de haltes Antwerpenbaan voor Bus 61, ziet dat het GVB er bijzet: “Deze halte is ‘toegangelijk’ voor rolstoelen.” Los van het feit dat het woord ‘toegangelijk’ niet in de Dikke Van Dale staat, en het GVB waarschijnlijk ‘toegankelijk’ bedoelt (?!), moet je die toevoeging heel letterlijk nemen: de haltes zijn prima toegankelijk voor rolstoelen. Maar bij die haltes met je rolstoel in een bus komen, is echter onmogelijk…