Toenemend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen in Groot Amsterdam

Na een aantal jaren van krimp, is er weer banengroei in de zorg. In Groot Amsterdam daalde het aantal WW-uitkeringen in de zorgsector het afgelopen jaar met ruim 23%. In de maand februari daalde het totaal aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam met 0,7% en komt daarmee uit op 23.791.

Veel moeilijk vervulbare vacatures
Het aantal WW-uitkeringen in Groot Amsterdam daalt al voor langere tijd. Er zijn steeds meer mensen aan het werk en het aantal vacatures neemt  toe. Dit is vooral te zien in de zorgsector waar de vergrijzing groot is en de komende jaren weer een relatief sterke groei verwacht wordt vanwege de inzet van extra middelen om de kwaliteit te verbeteren. UWV verwacht dat het aantal banen in de zorgsector dit jaar stijgt tot ongeveer 1,1 miljoen; een toename van 1,5%. Vorig jaar had ongeveer de helft van de werkgevers in de zorg te maken met moeilijk vervulbare vacatures. In ziekenhuizen, GGZ, verpleeghuizen en thuiszorg lag dit percentage zelfs rond de 80%. Met name verpleegkundigen en verzorgenden individuele gezondheidszorg zijn moeilijk te vinden, zowel op mbo- als op hbo-niveau. Ook werknemers die werken in medisch-technische beroepen, zoals audicien, opticien, optometrist en mondhygiënist zijn gewild. Dit blijkt uit de onlangs verschenen factsheet Zorg.

Oplossingen voor personeelstekort in zorg
Omdat de instroom vanuit zorgopleidingen kleiner is dan de verwachte toename van het aantal zorgbanen, is de zorgsector op zoek naar alternatieve oplossingen voor het personeelstekort. UWV werkt hiervoor in meerdere regio’s samen met werkgevers en opleiders om werkzoekenden te scholen voor een beroep in de zorg. Tijdens de Week van Zorg en Welzijn – van 10 tot en met 17 maart – openen veel zorginstellingen hun deuren om te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Voor mensen met hart voor de zorg en een dienstverlenende instelling zijn er steeds meer kansen op werk en scholing.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u hier.