Tijdelijk expositie 100 jaar Schiphol; ‘De jaren 1940-1945’.

Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 heeft in het kader van 100 jaar Schiphol een nieuwe expositie in voorbereiding. Deze zal, zoals mag worden verwacht, een speciaal beeld geven van Schiphol tijdens de oorlogsjaren.
De collectie bestaat uit veel informatie uit eigen collectie en depot. Foto’s en documenten over de periode 1940-1945 maar ook nieuw materiaal, dat voor het eerst te zien is. Daarbij zal de aanloop naar de oorlogsjaren ook de ontwikkeling rond het einde van de jaren dertig worden getoond, maar ook kort worden ingegaan op de periode van opbouw na de oorlog. Dit alles samengebracht in een overzichtelijke tentoonstelling.
CRASH heeft in de meer dan 25 jaar, dat we aktief zijn, vele onderzoeken uitgevoerd van vliegtuigcrashes en ander materiaal dat direct, dan wel indirect met Schiphol te maken heeft. Aanvankelijk werd in september 1916 Schiphol als militair vliegveld in gebruik genomen en heeft het in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en de oorlogsjaren veelvuldig ‘onder vuur gelegen’ , waarbij luchtaanvallen op het vliegveld in 1943 een dramatisch hoogtepunt bereikte.
De expositie wordt aangevuld met interactieve beelden via power-point -en beamerpresentatie alsmede door filmopnamen om de rol van Schiphol in de jaren 1940-1945 van vele kanten te belichten.
De opening van de expositie staat gepland op zaterdag 10 september 2016.
Nadere gegevens zullen tijdig bekend worden gemaakt en wij hopen op Uw belangstelling en interesse voor deze unieke tentoonstelling.
Mocht U inmiddels vragen of informatie wensen dan kunt U contact opnemen met het secretariaat, tel. 0297-530667 of via email; secretaris@crash40-45.nl