Tegen de bomenkap? Kom en laat van je horen! 🗓 🗺

Amsterdam Nieuw-West
Tuinstadhuis Map

Het algemeen bestuur bespreekt op woensdag 7 maart om 18:30 uur over het ‘Inrichtingsplan en Beheerplan dunning Sloterpark-Oost’. Dit plan bevat nog steeds teveel kap wat niet op het eindplaatje te zien is en ook nog onnodige, zinloze extra asfaltpaden.

Ook als je al schriftelijk eerder hebt gereageerd, is het van belang dat je komt 7 maart om duidelijk te maken dat het voorliggende plan, ook na aanpassing, niet voldoet.  Deze vergadering is de laatste mogelijkheid om aan de besluitvormers te laten weten wat jouw mening is. Het definitieve besluit wordt 14 maart genomen.

Je kan op verschilende manieren laten weten wat jij wil; door 3 minuten in te spreken (mail dan naar: bestuurscommissie@nieuwwest.amsterdam.nl) of door gewoon aanwezig te zijn bij de vergadering met of zonder spandoek. Het belangrijkste is dat de commissieleden zien dat velen van ons geen onnodige kap en geen onnodige asfaltpaden willen!

JOUW AANWEZIGHEID TELT DUS OP 7 MAART OM 18:30 UUR. MET Z’N ALLEN STAAN WE STERK, DUS KOM NAAR HET TUINSTADHUIS NIEUW-WEST (Plein ’40-’45) EN GEEF JE MENING!

Kijk voor meer informatie ook op: sloterpark.net

 

Dit  filmpje kreeg de redactie woensdag toegestuurd: