Talentenfabriek stimuleert de kinderen hun talenten te ontwikkelen samen met de buurt! 🗓 🗺

Amsterdam Nieuw-West Vakantietip
Buurtcentrum Ru Paré Map

Vanaf aanstaande maandag 6 juli wordt er de hele zomervakantie lang een Talentenfabriek georganiseerd in cultureel buurtcentrum Ru Paré. Zes weken lang, vier dagen per week is er activiteitenprogramma gericht op talentontwikkeling van kinderen uit Slotervaart. Maandag 6 juli om 10:00 wordt de Talentenfabriek geopend door Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver, kinderburgemeester Ilias Admi en de acteur Mohammed Chaara.

De Talentenfabriek richt zich op het ontwikkelen van talent, het stimuleren van kunst- en cultuurbeleving, prikkelen van nieuwsgierigheid en het stimuleren van zelfvertrouwen van leerlingen. Hiermee is de Talentenfabriek een bijdrage tegen de kansenongelijkheid die vooral kinderen in Amsterdam Nieuw-West raakt – waar veel kinderen opgroeien in armoede en sociale problemen. Deze problematiek is alleen maar erger geworden door de coronacrisis. Vooral deze kinderen hebben het hard nodig om extra ondersteund te worden in het ontplooien en ontdekken van hun talenten. Bovendien is het een aanvulling op reeds bestaande zomerscholen die zich specifiek richten op het inhalen van onderwijsachterstanden.

Stimuleren van talent door inzet vanuit de buurt

Wat het initiatief bijzonder maakt en anders dan de zomerscholen, is de inzet vanuit de buurt. Door een duurzame samenwerking tussen scholen, de buurt, ouders en maatschappelijke partners te realiseren, wordt kennis uit de wijk benut om kinderen te stimuleren na te denken over hun talenten en mogelijkheden voor hun toekomst. De buurtinitiatieven zijn divers. Het programma wordt ingevuld door o.a. Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie, Mocca Amsterdam, Mad Science, Droomwevers, Zid Theater, Energie coöperatie Westerlicht, de Kaskantine, stichting Move, Project Paspoort, Cafe Flink, Wonderwel, Amsterdam Art De Appel, Olympia Circus, Young New West, Cluppi en nog veel meer. Ook is er veel buurtsupport bij het begeleiden van de activiteiten.

Hoe is dit idee ontstaan?

Eind vorig jaar sloten zestien basisscholen in Nieuw-West een week lang hun deuren in protest tegen het lerarentekort. In die week opende de Ru Paré Community een week lang haar deuren voor kinderen uit de buurt. In solidariteit werd er een week lang een alternatief lesprogramma georganiseerd dat werd samengesteld in samenwerking met verschillende partners en sympathisanten uit de buurt. Geïnspireerd door de ‘Week van de Onderwijskwaliteit’ in december 2019 zijn basisscholen de Toekomst, de 7e Montessori en de Johan Huizingaschool (onderdeel van Stichting Westelijke Tuinsteden) samen met de Ru Paré Community (Stichting Samenwonen-Samenleven) en ChildPress de pilot ‘Samen Leren in de Wijk’ begonnen. Het doel is het creëren van een leer- en leefomgeving met maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen in de wijk. De talentfabriek is een initiatief dat uit deze pilot voortkomt.

ChildPress

Door ChildPress wordt er een perscentrum ingericht, waar de kinderen bezig zijn als reporter en magazines maken over alle talenten tijdens de Talentenfabriek.

Huis van de wijk Slotervaart
Chris Lebeaustraat 4
1062 DC Amsterdam