Tag Archive for Stadsdeelcommissie

Nee heb je, Ja kun je krijgen

Uit de Stadsdeelcommissie Nieuw-West – Gaat het GVB van Amsterdam voor het Vervoerplan 2020 gehoor geven aan specifieke wensen van de zeven Stadsdeelcommissies? En hoe stel je duidelijker randvoorwaarden in het PvE? CeesFisser@Westerpost.nl Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) gaat ook voor 2020 een zogeheten Vervoerplan opstellen. In dat plan komt te staan met welke metro-, tram-,…

Stadsdeelcommissie staat klaar voor bewoners

De adviescommissie van Nieuw-West is alweer ruim een half jaar actief. Zij adviseert het dagelijks bestuur van het stadsdeel en het stadsbestuur. U kunt hen helpen om ‘de oren en ogen’ van het stadsdeel te zijn.   Elke 2 weken vergadert de commissie op dinsdagavond met het dagelijks bestuur en geeft daar gevraagd en ongevraagd…

Bomen (over bomen)

Uit de Stadsdeelcommissie Nieuw-West – Er stonden geen inhoudelijk onderwerpen op de agenda van de SDC, op 16 oktober. Dat wil zeggen: er waren geen onderwerpen waarvoor de mening van de SDC-leden gevraagd werd. Wél was een inspreker naar de vergadering gekomen, om aandacht te vragen voor monumentale bomen waarvan er toch laatst één –…

Ingekomen stukken

Uit de Stadsdeelcommissie Nieuw-West – Wie een onderwerp onder de aandacht wil brengen van de Stadsdeelcommissie kan komen inspreken bij een vergadering. Bij een ingewikkeld onderwerp, dat zich niet in de 3 minuten ‘inspreektijd’ laat uitleggen, kan men beter een brief schrijven. Zo’n brief komt dan op de ‘Lijst met Ingekomen stukken’. De Agendacommissie van…

Namen drie stadsdeelbestuurders bekend

Uit de Stadsdeelcommissie Nieuw-West – Vorige week woensdag werden de namen bekend van de drie leden van het nieuwe dagelijks bestuur (DB) van ons stadsdeel. CeesFisser@Westerpost.nl Toen de coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en SP in de Amsterdamse Gemeenteraad bekend werd, kwam ook de weg vrij om alle bestuurders in de zeven Amsterdamse stadsdelen openbaar…