Tag Archive for Home Empowerment

Home Empowerment

Stichting Home Empowerment (SHE) is gespecialiseerd in het bestrijden en terugdringen van huiselijk geweld.De visie van SHE kenmerkt zich door het uitgangspunt: ‘’Een ieder in wisselwerking met diens sociale omgeving, volledig tot diens recht moet kunnen komen.’’ De handelswijze die hierbij nageleefd wordt, draagt zoveel mogelijk bij aan het vergroten en behouden van de eigen…