Tag Archive for Cees Fisser

Inspraak Afval en grondstoffen

Uit de Stadsdeelcommissie Nieuw-West – “Amsterdam is een afval vrije stad, waar straten en pleinen schoon zijn”. Met die ‘ambitie’ opent het ‘Uitvoeringsprogramma afval en grondstoffen 2020-2025’ dat tot en met 24 mei 2020 ter inzage ligt. De gemeente vraagt uw reactie op de plannen. CeesFisser@Westerpost.nl Een bestuurder zei eens: “Afval bestaat; vrijwel alles is…

Storm in een glas water

Uit de Stadsdeelcommissie  Nieuw-West – In het tweede deel van de SDC-vergadering van 3 december, het deel ná de benoeming van nieuwe SDC-leden, viel eigenlijk niet de inhoud van de beraadslagingen op, maar het gevolg van een gebrek aan heldere communicatie: hinderlijke miscommunicatie. CeesFisser@Westerpost.nl Vanaf het begin van de vergadering op 3 december 2019 waren…

Geen geldautomaten meer onder woningen

Uit de Stadsdeelcommissie  Nieuw-West – Het aantal agendapunten op de SDC-vergadering van 19 november 2019 leek beperkt. Toch kunnen ze vandaag niet allemaal in deze rubriek aan de orde komen.  CeesFisser@Westerpost.nl Aan het begin van de SDC-vergadering merkte Pieter Nijhof (Osdorp; GroenLinks) het volgende op: “Wederom is onze collega-DENK-fractie vanavond niet aanwezig, helaas voor de…

Meer aandacht voor Plein’40-’45

Uit de Stadsdeelcommissie  Nieuw-West – Zoals zo vaak: een SDC-vergadering met insprekers en agendapunten over uiteenlopende onderwerpen. Met dit keer het opvallenste punt aan het eind van de vier-en-een-half-uur durende vergadering. CeesFisser@Westerpost.nl Voordat de SDC-vergadering van 5 november 2019 begon, kregen Tineke Rombout (Pro West) en Norman Vervat (Bond Heemschut) de gelegenheid om bij de…

Uitbreiding Betaald parkeren: Ja/Nee?

Uit de Stadsdeelcommissie Nieuw-West – De vergadering op 11 juni 2019 stond vrijwel geheel in het teken van de concept ‘Nota Parkeermaatregelen Nieuw-West 2019’. De fracties in de SDC hebben nog geen definitief standpunt ingenomen. Het agendapunt wordt dinsdag 2 juli voortgezet. CeesFisser@Westerpost.nl De vergadering begon met de wisseling van voorzitter, zoals elk halfjaar is…

Bomen (over bomen)

Uit de Stadsdeelcommissie Nieuw-West – Er stonden geen inhoudelijk onderwerpen op de agenda van de SDC, op 16 oktober. Dat wil zeggen: er waren geen onderwerpen waarvoor de mening van de SDC-leden gevraagd werd. Wél was een inspreker naar de vergadering gekomen, om aandacht te vragen voor monumentale bomen waarvan er toch laatst één –…

Ingekomen stukken

Uit de Stadsdeelcommissie Nieuw-West – Wie een onderwerp onder de aandacht wil brengen van de Stadsdeelcommissie kan komen inspreken bij een vergadering. Bij een ingewikkeld onderwerp, dat zich niet in de 3 minuten ‘inspreektijd’ laat uitleggen, kan men beter een brief schrijven. Zo’n brief komt dan op de ‘Lijst met Ingekomen stukken’. De Agendacommissie van…

Betutteling door Bestuurscommissie

Uit de bestuurscommissie  Nieuw-West – Op 1 juli besprak de Bestuurscommissie (BC) een discussienota van het DB over de Regiegroepen Bewonersinitiatieven. Maar er was geen evaluatie gehouden en naar de mening van de ruim 50 bewoners die zich als vrijwilliger voor deze Regiegroepen inzetten, was niet gevraagd. Zo ontstond een kakofonie van niet of nauwelijks…

Dichter des stadsdeels

Uit de Bestuurscommissie Nieuw-West – Niet alle onderwerpen tijdens een vergadering van de Bestuurscommissie lenen zich voor een verslag in de krant. De volgende vier wel.  Cees Fisser (@CehabeeF) De vergaderavond van het Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie* begon tijdens het ‘Open Huis’ met een presentatie van Marijke van Schendelen, voorzitter van de Technische Advies…