Tag Archive for Boezembruggen

Werkzaamheden boezembruggen Halfweg begonnen

Verwachte hinder vanaf mei 2019 Medio mei wordt begonnen met de sloop van de Boezembruggen. We starten met de sloop van de zuidelijke brug inclusief de fietsbrug. Het verkeer kan gebruik maken van de noordelijke brug. En voor fietsers en voetgangers geldt een omleidingsroute. Aansluitend wordt de gehele nieuwe Boezembrug gebouwd. Zodra de nieuwe brug…

Voorbereidende werkzaamheden Boezembruggen Halfweg van start

Gunstige uitkomst detectie-onderzoek maakt weg vrij Dit voorjaar worden de Boezembruggen bij Halfweg gesloopt en vervangen door een nieuwe. De nieuwe brug krijgt straks een scherpere bocht waardoor verkeer gedwongen wordt langzamer te rijden. Deze brug wordt iets verlegd om de nieuwe bocht mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is hiervoor in 2018 aangepast. Woensdag 23…

Onderzoek naar niet gesprongen explosieven bij Boezembruggen Halfweg afgerond

Optionele onderdoorgang nieuwe brug N200 gaat niet door Vanaf april is aanvullend onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uitgevoerd voor de vervanging van  de Boezembruggen in Halfweg. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat binnen het werkgebied waar de nieuwe brug wordt gebouwd een grote kans is op het aantreffen van niet ontplofte vliegtuigbommen…