Taal verbindt!

Het Amsterdams Buurvrouwen Contact heeft met haar campagne Taal Verbindt al vele nieuwe taalvrijwilligers aangesproken.

In juli en augustus hebben 20 nieuwe vrijwilligers meegedaan met de ‘Basistraining Lesgeven’ die het ABC voor nieuwe taalvrijwilligers organiseert. ‘De basistraining bereidt vrijwilligers voor op het lesgeven aan huis en gaat over lesgeven, onze les-op-maat methode, interculturele communicatie en grenzen stellen’, aldus Magda van der Wees, coördinator bij het ABC. Daarna gaan mensen lesgeven bij iemand thuis of bij kleine groepjes. Het doel is altijd: om via taal mensen te helpen met zelfredzaam te worden en te laten participeren in de Amsterdamse samenleving.

Ook in september en oktober worden nieuwe basistrainingen voor nieuwe vrijwilligers georganiseerd, want de vraag naar taalles blijft toenemen. Magda: ‘We merken dat nu veel Syrische vluchtelingen een huis hebben toegewezen gekregen. Ze beginnen met inburgeringslessen bij een formeel instituut, maar kunnen soms de lessen niet bijbenen of kennen nog te weinig mensen in de buurt met wie ze hun Nederlands in de praktijk kunnen oefenen. Een taalmaatje via ABC biedt dan uitkomst. En dan zie je hele mooie dingen tussen de lesgever en de lesnemer ontstaan: mensen leren elkaar kennen, gaan samen op stap in de buurt. Taal verbindt echt!’

Ook taalvrijwilliger (m/v) worden? Meld je aan via www.abcamsterdam.org