Strijd om de lus van Bus21 gaat door

Nieuw-West – Het GVB hoeft Bus21 niet opnieuw met een lus door De Eendracht te laten rijden. Dat is het gevolg van de uitspraak van de Stadsregio Amsterdam (SRA) die het advies van de bezwaarschriften­commissie (BezwCie) heeft overgenomen. Dat wil zeggen: De BezwCie heeft niet gekeken naar de argumenten die de ‘Vereniging tot behoud van OV in de wijk de Eendracht’ (Vereniging) had ingediend om Bus21 terug in die wijk te krijgen. De BezwCie erkende de Vereniging niet als ‘direct belanghebbende’ bij het besluit om het Vervoerplan-2016 goed te keuren. De Vereniging gaat tegen de uitspraak in beroep …

 

Cees Fisser (@CehabeeF)

 

In 2014 had het GVB een Vervoerplan-2015 bij de SRA ingediend. Daarin stond dat de lus van Bus21 door de Eendracht zou vervallen. Toen een groep actieve bewoners in de Eendracht dat hoorde, heeft de groep er alles aan gedaan om het GVB over te halen alsnog de lus te gaan rijden. Tevergeefs; maar de bewoners lieten het er niet bij zitten.

 

Vlnr Liesbeth Wit en Marjo Mittelmeijer tijdens de hoorzitting Bus21

Vlnr Liesbeth Wit en Marjo Mittelmeijer tijdens de hoorzitting Bus21

Hoorzitting bezwaarschrift

Toen dit jaar de SRA besloot het Vervoerplan- 2016 goed te keuren (opnieuw zonder de lus van Bus21), heeft de ‘Vereniging tot behoud van OV in de wijk de Eendracht’, onder voorzitterschap van Liesbeth Wit, een bezwaarschift ingediend met alle argumenten waarom Bus21 in 2016 weer de lus zou moeten gaan rijden. De Vereniging heeft het bezwaarschrift in oktober 2015 in de Stopera toegelicht op een hoorzitting van de Bezwaarschriften­commissie van de SRA. Het advies van de BezwCie aan het dagelijks bestuur van de SRA, én het besluit van de SRA zou in december bekend worden.

 

Niet-ontvankelijk

Uit het advies van de BezwCie en het besluit van de SRA bleek vorige week, dat men de Vereniging niet erkent als rechtstreeks belanghebbende. Daardoor is het ingediende bezwaar, in juridische termen, “niet ontvankelijk”. Dat vraagt om een toelichting.

De BezwCie heeft de Vereniging wél erkent als vertegenwoordiger van de bewoners in de Eendracht, maar de bewoners in de Eendracht worden niet erkend als ‘rechtstreeks belanghebbenden’ bij het besluit van SRA om het Vervoerplan-2016 goed te keuren. Dat zit zo: het GVB was de indiener van het Vervoerplan-2016 bij de SRA. Het besluit van de SRA om dat plan goed of af te keuren, is dus van direct belang voor de indiener van het plan, het GVB. Maar het besluit richt zich (dus) ‘niet rechtstreeks’ tot individuele reizigers of een groep die de reizigers vertegenwoordigt. Alleen in uitzonderlijke gevallen, kunnen belangen van anderen (‘derden’) toch als rechtstreekse belangen aangemerkt worden. Maar daarvan is hier geen sprake, volgens de BezwCie. Omdat het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard is, hoefde de BezwCie niet (meer) te kijken naar de argumenten die werden aangevoerd voor terugkeer van de lus van Bus21.

 

Geen procesgang

Daarnaast ligt het bezwaarschrift juridisch lastig. In het Vervoerplan-2016 maakte de SRA geen keuze tussen wél of geen lus van Bus21 door de Eendracht, (die keuze was al en jaar eerder gemaakt). Het bezwaar tegen de “goedkeuring van het Vervoerplan-2016”, was ingediend omdat de lus van Bus 21 daarin ontbreekt. Als de BezwCie de bezwaren van de Vereniging zou overnemen, dan zou de BezwCie alleen kunnen “adviseren om het Vervoerplan-2016 af te keuren”. Maar dat zou niet betekenen, dat de SRA het GVB zou kunnen dwingen om een nieuw Vervoerplan-2016 op te stellen, met daarin de lus van Bus21. De Vereniging heeft, in juridische termen, dus ‘geen procesgang’. De SRA vindt dat het Vervoerplan-2016 – ook zonder de lus van Bus21 – voldoet aan de randvoorwaarden die de SRA (al) in 2012 aan het GVB gegeven heeft.

 

Schrale troost

De BezwCie heeft de SRA nog wel geadviseerd om “bij toekomstige vervoerplannen in het bijzonder aandacht te besteden aan een helder informatie- en communicatieproces ten behoeve van betrokken bewoners / openbaar vervoerreizigers en stakeholders”. Een schrale troost…

 

In beroep in Den Haag

Hoewel de uitkomst uiteraard een teleurstelling is voor de bewoners van de Eendracht, geeft de Verenging de strijd niet op. Voorzitter Liesbeth Wit laat op Facebook weten: “Men gaat volledig voorbij aan de inhoud van ons bezwaar én aan het feit dat wij geen bezwaar kónden indienen op het Vervoerplan-2015, omdat de bezwaartermijn al was verlopen toen de SRA en het GVB het Vervoersplan-2015 publiekelijk bekend maakten.” Daarnaast overweegt de Vereniging om de kwestie voor te leggen aan de gemeentelijke ombudsman. Wordt vervolgd dus…