Storm in een glas water

Uit de Stadsdeelcommissie 

Nieuw-West – In het tweede deel van de SDC-vergadering van 3 december, het deel ná de benoeming van nieuwe SDC-leden, viel eigenlijk niet de inhoud van de beraadslagingen op, maar het gevolg van een gebrek aan heldere communicatie: hinderlijke miscommunicatie.

CeesFisser@Westerpost.nl

Mohamed Alkaduhimi: “We hebben de zaal even verlaten om snel te overleggen.”

Vanaf het begin van de vergadering op 3 december 2019 waren van de DENK-fractie de heren Mohamed Alkaduhimi (Slotervaart) en Aziz Zaki (Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijken) aanwezig. Alkaduhimi had hierover ook aan het begin een mededeling gedaan: “Ik ben terug, vandaag, om twee collega’s te verwelkomen en afscheid te nemen van twee. Ik ben niet terug omdat ik overtuigd ben, door de ‘flut’ evaluatie [van het bestuurlijk stelsel, die in beslotenheid had plaatsgevonden; CF] van vorige keer waarbij het DB niet aanwezig was. […] Ik geloofde werkelijk niet meer in het effect dat wij hier bereiken. Ik ben teruggekomen om dat ik wél geloof dat dit systeem de weerstand nodig heeft die wij kunnen bieden. Ik kom niet alleen om weerstand te bieden. We zijn terug, met een frisse blik en twee jonge volksvertegenwoordigers [die later op de avond benoemd zouden worden; CF] die de stem van het hoge percentage jongeren in Nieuw-West kunnen vertolken.”

Pieter Nijhof (Osdorp; GroenLinks) verwelkomde de DENK-fractie: “Fijn dat jullie weer terug zijn!”

Zoals vorige week vermeld, traden van de DENK-fractie Aziz Zaki en Harun Türkmen (Osdorp) af. Voor hen in de plaats zijn benoemd Selman Çakir (Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijken) en Yassin Askkali.

 

Mondelinge vragen

Mario van Dregt (De Aker, Sloten, Nieuw Sloten (DASNS); 50Plus) stelde vragen aan het DB over de maatregelen van de Gemeente Amsterdam waardoor bepaalde specialistische teams van de Politie worden opgeheven (o.a. om ondermijning tegen te gaan) en ook de inzet van de Politie op bepaalde werkgebieden zal inkrimpen.

Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver (GroenLinks), die verantwoordelijk is voor de Openbare Orde en Veiligheid kon nog niet zeggen óf en zo ja welke invloed dit zal hebben op het ‘Veiligheidsplan Nieuw-West’ dat twee weken eerder aan de SDC gepresenteerd was. Zodra Ünver meer inzicht heeft, zal hij de SDC informeren.

 

Onaangekondigd vertrek

De bespreking van Gebiedsplannen 2020 voor elk van de vijf deelgebieden in Nieuw-West begon met een algemeen deel. Daarbij had de SDC aan het DB geadviseerd om gedurende het hele jaar de voortgang van de plannen terug te koppelen naar de SDC. Het DB stelde daarom voor om enkele keren per jaar een ‘Gebiedsmarkt’ te houden.

Daarna gebeurde er iets vreemds. De gehele DENK-fractie, dus Alkaduhimi en de nieuwe benoemde leden Çakir en Askkali stonden op en liepen zonder aankondiging richting de uitgang van de zaal. Op de vraag van SDC-voorzitter Anissa Bouhassani (Geuzenveld, Slotermeer, Sloterdijken; PvdA) “Vertrekken jullie?” kwam een vaag, en niet goed te verstaan antwoord. En weg waren ze, de overige SDC-leden in verwarring achterlatend.

Alle aanwezigen in de zaal dachten op dát moment dat de geschiedenis van enkele maanden geleden zich herhaalde. Uit onvrede met de beperkte invloed die de SDC heeft op het beleid van het DB en het Gemeentebestuur, had de DENK-fractie de SDC toen demonstratief verlaten. Toen was voor DENK de houding van het DB, om een meerderheids-advies van de SDC (om Betaald parkeren niet uit te breiden) naast zich neer te leggen, de druppel die de emmer deed overlopen.

Het plotselinge en onaangekondigde vertrek van de drie DENK-leden op 3 december zorgde voor de nodige commotie bij de overige SDC-leden en het DB. Na een korte schorsing verklaarde Van Dregt dat de resterende SDC-leden het vertrek van DENK respectloos vonden. Daarna ging de vergadering verder. De Gebiedsplannen van gebied DASNS, gebied Geuzenveld en Sloterneer en gebied Osdorp kregen – met wat aanpassinkjes ten opzichte van de concept-versies – een positief advies van de SDC.

 

Plotselinge terugkeer

Tijdens de behandeling van het Gebiedsplan Sloterdijken gebeurde er weer iets onverwachts: de DENK-fractie kwam binnen en Alkaduhimi vroeg en kreeg het woord. Van Dregt viel hem in de rede en vertelde DENK wat de SDC gedaan had nadat die partij de zaal onaangekondigd had verlaten. “Ik ben blij dat u weer terug bent, maar ik vind het niet juist dat u weer terug bent. Want in de afgelopen drie kwartier zijn diverse adviezen in stemming gebracht, waarbij u niet heeft meegestemd. In sommige gevallen had de stemming misschien anders uitgepakt als u had meegestemd.”

Alkaduhimi was zich van geen kwaad bewust: “We hebben de zaal even verlaten om snel te overleggen. Een nieuwe fractie; excuus als het u stoort.” Het bleek dat DENK tijdens de behandeling van het Gebiedsplan DASNS, waarin de fractie niet vertegenwoordigd is, snel onderling wilde overleggen, en dat overleg was iets uitgelopen.

Voorzitter Bouhassani vroeg Alkaduhimi om een tijdelijk vertrek van de hele DENK-fractie voortaan even aan te kondigen, om misverstanden te voorkómen.

Het Gebiedsplan Sloterdijken werd, met enkele aanpassingen, unaniem aangenomen. Bij de bespreking van het Gebiedsplan Slotervaart merkte Hans van der Straeten (Slotervaart, VVD) nog op, dat “ook de VVD een groot voorstander is van kleinschalige buurttuinen en vergroening. Dat is de agenda van GroenLinks, maar die nemen wij gewoon over… behalve als dat ten koste zou gaan van het aantal parkeerplaatsen!”. Daarna werd ook het Gebiedsplan Slotervaart unaniem aangenomen.