Stem een inwoner van Nieuw-West in de raad!

Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart

“Oh, ik maak altijd het bovenste vakje op de lijst rood. Nooit aan gedacht dat je ook je stem op iemand lager op de lijst kunt uitbrengen.” Dit is een vaak gehoorde reactie als je mensen vraagt naar hun stemgedrag. Wanneer je een hokje lager op de lijst rood kleurt, breng je daarmee een voorkeurstem uit. En… als voldoende mensen dat doen, dan komt díegene automatisch in de raad. 

 Door: Tamar Frankfurther


Politieke partijen stellen zelf hun lijstvolgorde samen. Hoe hoger je op de lijst staat, hoe meer kans je hebt om gekozen te worden. En wat blijkt? Jaar-in-jaar-uit… Hoog op de lijsten voor de gemeenteraad staan bijna alleen inwoners van de Binnenstad en Zuid!

En dat terwijl er heel goede kandidaten uit Nieuw-West zijn… Maar ja, die zetten ze lager – waarschijnlijk onverkiesbaar – op de lijst en die vallen dus straks buiten de boot. Ons kent ons… De gekozen raadsleden uit het Centrum en Zuid kennen Nieuw-West helemaal niet (en hebben vaak ook geen belangstelling voor de stad buiten de Ring). De belangen van Nieuw-West (denk aan tram 14) krijgen zo veel minder aandacht in de Stopera. In de huidige gemeenteraad van 45 personen zitten slechts twee inwoners uit Nieuw-West. Ondertussen zijn wij wél het grootste stadsdeel van Amsterdam met ongeveer 150.000 inwoners! Daar klopt toch niets van?!

 

Krachten bundelen

Wij kunnen hier als inwoners van Nieuw-West zélf wat aan veranderen door onze krachten te bundelen en massaal voorkeurstemmen uit te brengen op Nieuw-West’ers. Stem straks dus niet op de lijsttrekker, maar op ‘onze’ kandidaat uit Nieuw-West. Dan krijgen straks de belangen van buiten de Ring tenminste ook een stem! 

In de afgelopen weken hebt u via mijn stukjes in de Westerpost kennis kunnen maken met een aantal kandidaat-gemeenteraadsleden uit Nieuw-West. Niet alle partijen zijn ingegaan op mijn uitnodiging, maar onder hen die wél langskwamen, zitten zeker prima kandidaten.

Illustratie: Rein Arler

 

Gebruik uw voorkeurstem! 

Samen zijn we sterk. Breng daarom uw voorkeurstem uit op een Nieuw-Wester:

– D66; nummer 23: Jeroen Mirck (ervaren en actief raadslid van de bestuurscommissie Nieuw-West);

GroenLinks; nummer 9: Dorrit de Jong (goed geïnformeerd en met landelijke ervaring/contacten);

PvdA; nummer 16: Fatima Oulad Hadj (zeer betrokken en goed ingevoerd in wat speelt in Nieuw-West);

50PLUS; nummer 3: Mario van Dregt (Nieuw-Wester in hart en nieren met oog voor stadsdeelbelangen).

 

Dan nog een andere categorie kandidaten, die ik onder uw aandacht wil brengen. In de afgelopen bestuursperiode heb ik veel contact gehad met de gemeenteraad, omdat we de bushaltes in Sloten weer terug wilden krijgen. Ik heb toen gemerkt dat twee raadsleden (die niet in Nieuw-West wonen) en die ook voor de volgende periode herkiesbaar zijn, zich enorm voor ons hebben ingezet. Dankzij hun hulp is het gelukt om die bushaltes terug te krijgen! Het is dus niet meer dan redelijk om hen ook te noemen in dit voorkeurstemoverzicht:

SP; nummer 10: Remine Alberts;

PvdO; nummer 1: Wil van Soest.

 

Daarom: ga stemmen en maak gebruik van uw voorkeurstemrecht!