Stekker uit bewonersnetwerk?

Eigenwijks verbijsterd

Slotervaart – Met verbijstering ontvingen bestuur en medewerkers van Eigenwijks, de organisatie die al 53 jaar bewoners in de wijken van Nieuw-West ondersteunt, het voorgenomen besluit van het stadsdeelbestuur. Met het herzien van alle subsidies – nodig in deze tijd van bezuinigingen – is besloten Eigenwijks in Slotervaart niet meer aan het roer te laten staan. Eigenwijks hoopt het tij nog te kunnen keren en het bestuur op andere gedachten te brengen. Voorzitter Lieke Mensink en directeur Dick Glastra van Loon vertellen, aangeslagen. “Ik heb heel slecht geslapen.”

 Shirley Brandeis

Even wat achtergrondinformatie: vanwege de bezuinigingen (ruim 20 miljoen in Nieuw-West)  heeft het stadsdeel in maart van dit jaar besloten om per 1 januari 2012 alle meerjarige subsidies stop te zetten. Vanaf die datum gaat het stadsdeel een nieuwe subsidierelatie aan met partijen die een gerichte bijdrage leveren aan de bestuurlijke ambities en doelen van het dagelijks bestuur. Dit jaar moesten nieuwe aanvragen voor subsidies voor half juli worden ingediend. Eigenwijks besloot om samen met Stichting Dock en Sezo als partners – immers, samenwerking werd door het stadsdeel aanbevolen en samenwerking was al een feit – een plan op te stellen. Uiteraard met input van bewoners.

 

Wat was de reactie van het stadsdeel op  jullie subsidieaanvraag?

Lieke Mensink: “Eerst kregen we te horen dat het stadsdeel een akkoord had gegeven aan het samenwerkingsverband Sezo, Dock en Eigenwijks. Ik dacht: onze aanvraag is dus goedgekeurd. Maar we juichten te vroeg. Ik zat vorige week dinsdag in de tram toen ik door Dick werd gebeld: het lag anders. Dramatisch anders. Voor Geuzenveld en Slotermeer mag Eigenwijks in 2012 het zogenoemde Huis van de Wijk – de virtuele en fysieke plek waar bewoners invulling geven aan ‘de Agenda van de Wijk’ – onder haar hoede nemen, maar niet meer in Slotervaart. En dat terwijl de locatie in Slotervaart al jaren het hart van onze bewonersorganisatie is. Maar helaas, op deze plek wil het stadsdeel andere organisaties aan het werk laten. Onze activiteiten hier zullen, als het aan hen ligt, worden stopgezet.”

Ai.

Lieke: “Zeg dat wel. In mijn hele bestuurlijke tijd bij Eigenwijks ben ik nog nooit zo aangeslagen geweest. Ik heb die nacht heel slecht geslapen. Wij zijn zo verankerd in Slotervaart. Het is zonde om onze expertise hier te negeren. Wij vinden dat iedere wijk een Eigenwijks verdient en nu kunnen we dat plan alleen in Geuzenveld en Slotermeer uitvoeren.”

Dick: “Het stadsdeel beseft de impact van haar voorgenomen besluit niet. Eigenwijks is een dynamische organisatie waar talloze bewoners en organisaties onderdak hebben. Hier vinden mensen een plek om samen iets te organiseren, om te overleggen en uit te voeren. Van Marokkaanse ouderen tot de Vrienden van de Sloterplas en alles daartussen. Dat zit allemaal hier, in dit Huis van de Wijk. Wij zijn het hart van de buurt. De verwevenheid tussen bewonersnetwerk en de bestuurlijke en professionele structuur is enorm.”

Lieke: “Het gaat – laat dat duidelijk zijn – niet om ons. Met dit voorgenomen besluit zet men de bewoners in de kou! Velen hebben met stedelijke vernieuwing en andere maatschappelijke onrust te maken. Die hebben Eigenwijks, bewonersondersteuning, heel hard nodig. Deze ‘vernieuwing’ van het stadsdeelbestuur gaat ten koste van de bewoners, wat vooral in kwetsbare gebieden als Overtoomse Veld en de Jacob Geelbuurt heel erg is. Dat ze dan uitgerekend hier gaan experimenteren met een nieuwe organisatie…”

Hoe waren de reacties om jullie heen?

Dick: “Totale verbijstering en ongeloof. Als dit besluit zo blijft, dan wordt er schade aan de sociale infrastructuur aangericht. Dat kan nooit de bedoeling zijn van de herziening van de subsidies.”

Lieke: “We begrijpen dat er moet worden bezuinigd, maar het is zo jammer dat er nooit gezamenlijk met ons naar een oplossing is gezocht. We hadden graag mee willen denken met het stadsdeelbestuur.  Er is één gesprek met enkele ambtenaren geweest. Die zeiden dat we inhoudelijk een sterk verhaal hadden. En dan dit voorgenomen besluit.”

 

Voorgenomen, want…

Dick: “We moeten binnen twee weken onze zienswijze geven. We gaan nu snel en duidelijk laten weten dat dit maatschappelijke onrust veroorzaakt in gebieden waar je dat niet wilt hebben in deze tijden van bezuinigingen. Er zijn beleidsregels opgesteld waarin het stadsdeel uiteenzet welke criteria voor de subsidietoekenning worden gehanteerd. Wij voldoen ruimschoots aan die criteria.”

Wat gaan jullie nu doen?

Dick: “We gaan formeel onze zienswijze indienen. Woensdagavond 28 september zullen betrokken bewoners hún zienswijze geven door in te spreken tijdens de vergadering van de stadsdeelraad.”

Lieke: “En laat duidelijk zijn dat we natuurlijk het Huis van de Wijk in Geuzenveld en Slotermeer gaan bemannen. Maar hier weg, dat kan toch niet! We gaan er van uit dat er een plek voor ons in Slotervaart blijft. Het belang voor bewoners is te groot. Hier liggen onze roots. Met het besluit wordt zoveel opgebouwde expertise weggegooid.”

Dick: “En sociaal kapitaal! In een tijd als deze is stabiliteit en continuïteit ontzettend belangrijk. Dan moet je ons hier ons werk laten doen.”

 

Omdat jullie het hier het beste kunnen?

Dick: “Omdat we hier hebben aangetoond goed werk te verrichten voor en met de bewoners. Een goed voorbeeld vind ik het snelle herstel dat Slotervaart steeds toonde na ernstige gebeurtenissen in het verleden met een grote maatschappelijke impact. Daarbij was Eigenwijks als ‘hart’ van Slotervaart van essentiële betekenis. Dat ‘hart’ is sterk en revitaliseert het lichaam snel. Cohen vertelde indertijd onder de indruk te zijn van de saamhorigheid hier, ondanks alles wat er gebeurde. Verwijder je het hart, dan gaat acuut alle vitaliteit uit het lichaam.”

Het stadsdeelbestuur op andere gedachten brengen dus!

Lieke: “Ja. We willen het bestuur overtuigen dat dit geen verstandig besluit is. In ons lange bestaan hebben we drie keer moeten vechten voor het voortbestaan van Eigenwijks. Dat lukte elke keer en dat moet nu weer lukken. Ik geloof zo ontzettend in onze organisatie en ben zo trots op het plan voor het Huis van de Wijk. Een plek, virtueel en in het echt, op enkele locaties in Nieuw-West, waar bewoners hun zaken met professionele ondersteuning kunnen regelen. Maar laat ons dat alsjeblieft ook in Slotervaart doen. Het is toch vreemd dat wat het stadsdeelbestuur goed vindt voor Geuzenveld en Slotermeer, niet goed genoeg wordt bevonden voor Slotervaart en aan anderen wordt overgelaten.”

Reactie wethouder Jesse Bos

“Het dagelijks bestuur heeft bewust gekozen om het totale welzijnswerk van onderaf opnieuw op te bouwen. Stadsdeel Nieuw-West heeft daarom begin dit jaar alle langdurige subsidierelaties stopgezet. Vervolgens is er een nieuw welzijnskader gemaakt, een zogenaamde nieuwe wensenlijst. Zowel vertrouwde als nieuwe aanbieders op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, jongerenwerk en dergelijke zijn gevraagd hierop te offreren. Hoe dat nieuwe welzijnskader eruit ziet: stadsdeel Nieuw-West is ingedeeld in negen wijken. Leefbaarheid, veiligheid en sociaal-economische posities van de bewoners verschillen per wijk. Het stadsdeel kiest voor een basisaanbod voor haar bewoners. Maar voor de wijken waar de problemen het grootst zijn, komt daarbovenop een extra aanbod dat aansluit bij de vraag. Nieuw in het basisaanbod is dat iedere wijk één Huis van de Wijk krijgt. Eigenwijks krijgt daarvoor in 2012 8,8 ton aan subsidie. De expertise van Eigenwijks hebben we nu juist hard nodig in de wijken Geuzenveld en Slotermeer. In Slotervaart heeft Eigenwijks een mooi netwerk van bewoners opgebouwd. Daar gaat het redelijk goed, alleen de meest kwetsbare bewoners werden niet bereikt. Wij hebben gekeken naar het beste en meest passende aanbod daarop. En daarbij is de keuze in die wijk op een andere aanbieder gevallen.”
Reageren op dit besluit? Zie het weblog op www.eigenwijks.nl. Volg Eigenwijks op Twitter via @Eigenwijks.

 

Een bijeenkomst in de Van Eesterenzaal van Eigenwijks: een uitzending van Pauw & Witteman i.s.m. Prem Radhakishun met o.a. Job Cohen als gast, over de problemen in en oplossingen voor Slotervaart (eigen foto)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.