Stadsdeelcommissie staat klaar voor bewoners

De adviescommissie van Nieuw-West is alweer ruim een half jaar actief. Zij adviseert het dagelijks bestuur van het stadsdeel en het stadsbestuur. U kunt hen helpen om ‘de oren en ogen’ van het stadsdeel te zijn.

 

Elke 2 weken vergadert de commissie op dinsdagavond met het dagelijks bestuur en geeft daar gevraagd en ongevraagd ad­vies over zaken die spelen in het stads­deel. Het advies is zwaarwegend. Dat be­tekent dat als het dagelijks bestuur het advies niet volgt, zij het goed uit moet kunnen leggen.

 

Signalen

Mohamed Alkaduhimi was het afgelopen half jaar voorzitter van de adviescommissie. Hij vertelt waarom het belangrijk is dat bewoners zich laten horen. “Wij zijn er om onze medebewo­ners te vertegenwoordigen en zijn mak­kelijk benaderbaar. Wie inspreekt wordt door iedereen gehoord en we gaan uiter­aard serieus in op de zaken waar mensen mee komen. Het is voor ons belangrijk om signalen uit de buurten te horen. Zo kunnen wij echt de oren en ogen van Nieuw-West zijn.” Pieter Nijhof is voor het komende half jaar de nieuwe voorzitter van de stadsdeelcommissie.

 

Laat u horen

Als er iets in uw buurt speelt waar u iets over kwijt wilt kunt een adviescommis­sielid benaderen. Kijk voor contactgege­vens op de webpagina onderaan dit artikel. U kunt ook komen inspreken. U krijgt dan 3 minuten spreektijd. En na eventuele vragen van commissieleden krijgt u nog 1 minuut om te reageren. Als u wilt inspreken kunt u zich aanmelden tot vrijdag 12.00 uur voorafgaand aan de vergadering op dinsdag.