Sportcursus laat jongeren opbloeien (aanmelden kan nog!)

Serie: Extra inzet in de buurt

Iedereen wil zijn of haar buurt schoon, heel en veilig houden. Toch zijn er buurten waar dit niet lukt en waar extra inzet nodig is. Stadsdeel Nieuw-West heeft samen met bewoners een aantal plekken aangewezen die in 2016 en een deel van 2017 deze extra inzet in de vorm van maatregelen kunnen gebruiken. Acht van deze maatregelen worden komende tijd in de Westerpost toegelicht aan de hand van interviews met bewoners, bestuurders en andere betrokkenen. Deze week vertelt Tessa Blom (oprichtster trainingbureau S&B) over de cursus jeugdsportbegeleider voor jongeren. Aanmelden is nog mogelijk!
Tekst: Shirley Brandeis (i.o.v. stadsdeel Nieuw-West)

tn_kwetsbare-wijken-art-3-1Ze herinnert zich goed de jongen die tijdens de eerste training verlegen binnenkwam. Praten deed hij niet vaak, dingen aannemen ook niet bijzonder veel. En zie nu, twee jaar na dato. “Hij staat daar echt, als trainer van een groep kinderen. Hij praat met ze. Zij kijken tegen hem op. Hij moedigt ze aan.” Tessa Blom, kinder- en jeugdpsycholoog van origine, geniet ervan. Het aanschouwen van jongeren, vaak stil of juist stoer tijdens een eerste ontmoeting, die zich gaandeweg ontwikkelen tot sportbegeleiders met alle bijkomstige vaardigheden. Uiteenlopende vaardigheden: van op tijd komen en netjes gekleed zijn (in sportkleding in dit geval) tot aan het begeleiden van een sportactiviteit, het samenwerken in een team en het omgaan met een groep jeugdige sporters. “Je ziet lastige jongeren veranderen in rolmodellen. Stille jongeren opbloeien. Prachtig is dat.”

Een goed gevoel
Het klinkt haast te mooi om waar te zijn: een gratis cursus jeugdsportbegeleider. Een cursus waarin je in acht bijeenkomsten de basisvaardigheden van training geven en coachen leert. Waar je een training leert opbouwen, kort en krachtig leert uit te leggen, leert je te gedragen als een spelleider en vooral zorgt dat iedereen met veel plezier meedoet. Het klinkt te mooi, maar het kan, in drie buurten van Nieuw-West. Het doel is niet per se om later in de sportbranche terecht te komen. Blom: “Aan de vaardigheden die ze bij ons leren, heb je altijd iets.” Het geeft jongeren houvast, status, op z’n minst een goed gevoel. Dingen die ze willen, maar niet altijd hebben of verwachten op een gelegitimeerde manier te verkrijgen. Sport is het middel; het doel is velerlei. Blom: “De een houdt er een stageplek aan over, de ander een betaalde baan op een Cruyff Court en weer een ander zet iets moois op voor de voetballertjes in eigen wijk. Het zijn allemaal mooie uitkomsten.”
Verschrikkelijk belangrijk
Ronald Mauer, lid van het dagelijks bestuur van de Bestuurscommissie Nieuw-West en onder andere verantwoordelijk voor sport, gelooft heilig in het vormende effect van sport. “Zeker bij jongeren, waarvan wij er in Nieuw-West de meeste van alle stadsdelen hebben. Velen van hen hebben het moeilijk. Daarom vind ik het verschrikkelijk belangrijk dat we jongeren door middel van sport een perspectief kunnen bieden!”

Certificaat
De cursus  is bedoeld voor jongeren in Overtoomse Veld, Osdorp en Geuzenveld. Wie tussen de vijftien en drieëntwintig jaar is, sportief is aangelegd en wil, mag zich aanmelden. Eind van deze maand gaat de cursus, in samenwerking met Sportservice Amsterdam opgezet, weer van start. Blom: “Met aan het eind een officieel certificaat van de gemeente, waarmee je – met de hulp van ons netwerk – in staat bent om verder te komen.” Zoals gezegd, hoe dan ook steek je er goede vaardigheden van op. Blom: “De vaardigheden van een goede trainer komen altijd van pas. Deelnemers leren ook dingen die handig zijn voor op school of tijdens een studie. Ze leren samenwerken met mensen die niet altijd je vrienden hoeven te zijn. Leren dat je binnen een team mensen met verschillende kwaliteiten nodig hebt. Leren anderen te accepteren zoals ze zijn en de verschillen te waarderen. Ze leren ook heel praktisch een oefening voor te bereiden, zodat je het voor een klas goed kunt uitleggen.” Het voordeel die begeleiders als Blom hebben, is dat jongeren hen niet zien als ‘zeurende’ docenten. “Jesper, Sinan, Ali en ik hebben een andere rol, in een sportieve omgeving. Dat maakt het anders dan op school.”
Ook meedoen aan de cursus Jongeren Sport Begeleiding? Wees snel, er zijn slechts acht plaatsen per locatie. Bel of mail met Tessa op info@senb.nu of 06-33315315. De cursus duurt acht bijeenkomsten van anderhalf uur plus een examen.

Eerder verschenen in deze serie: ´Bakkie bij een bakkie´ over zwerfvuilaanpak (5 oktober in de Westerpost) en ´Hulp bewoners hard nodig´ over woningbeveiliging (12 oktober). Het Westerpostarchief is online te lezen op www.westerpost.nl.