SP wil taalles voor Startblokbewoners

Woonproject Startblok aan de Riekerhaven bestaat één jaar. Het is één van de zeldzame projecten die er op papier even goed uitzien als in de praktijk. Uit een enquête van de SP blijkt dat de Startblokbewoners (studenten en jonge statushouders, bijvoorbeeld uit Syrië) heel tevreden zijn over het wooncomplex. De huizen zijn prima en betaalbaar en de bewoners kunnen het goed met elkaar vinden, concludeerde de SP na gesprekken met Startblokkers.

De SP op bezoek bij studenten en jonge statushouders van het Startblokcomplex. De taalbarrière blijft een probleem. Foto: Nynke Vissia.

Toch is er één probleem. En dat is de taalbarrière. Startblokstatushouders krijgen weinig tot geen begeleiding in het leren van Nederlands. De SP vindt dat dit deze bewoners in de weg staat om hun weg te vinden in Amsterdam. Studeren gaat lastiger en werk zoeken blijkt moeilijk als je geen Nederlands kent. Een Startblokbewoner vertelt: ‘Het verbaast me hoe weinig aandacht er lijkt te zijn voor de integratie. Het idee dat dit zichzelf wel organiseert zolang jongeren maar onder elkaar zijn lijkt mij, op basis van wat ik zie, een volstrekt verkeerde aanname. De taalbarrière is erg groot.’

Volgens Mahir Alkaya van de SP moet stadsdeel Nieuw-West hier snel aandacht aan besteden, bijvoorbeeld door het actief aanbieden van toegankelijke taalcursussen. Alkaya: ‘Een geheel nieuwe taal leer je niet zomaar, hoe graag je dat ook wilt. De Nederlandse taal is voor nieuwkomers gewoon lastig, blijkt uit de praktijk. En particuliere lessen zijn erg duur. Dat kun je van een minimuminkomen niet betalen. Zo blijven de Startblokstatushouders buiten hun eigen schuld achter bij hun medebewoners, de Startblokstudenten. Dat is onrechtvaardig en daar wil de SP wat aan doen.’ In de komende bestuurscommissievergadering stelt Alkaya mondelinge vragen over de taalbarrière op het Startblokcomplex.