Sloterdijk II kiest voor Compaan

Op donderdag 24 mei is Compaan Sloterdijk II enthousiast van start gegaan. Ondernemers van bedrijventerrein Sloterdijk II in Nieuw-West, politie en gemeente spannen zich gezamenlijk in voor een veilig en aantrekkelijk bedrijventerrein.

Op 24 mei werd de samenwerkingsovereenkomst Compaan ondertekend. Hiermee geven betrokkenen aan actief samen te werken aan een aantrekkelijk en veilig gebied. Tijdens de kick-off gaf wijkteamchef Mourad Chejjar (Politie Amsterdam) aan blij te zijn met dit initiatief. Hij heeft het gebied de afgelopen tijd zien veranderen en verwacht dat deze ontwikkeling voortgezet wordt. Nauwe samenwerking in het gebied blijft nodig. Volgens hem is één van de  voordelen van het online platform dat het laagdrempelig is: de lijnen om elkaar te bereiken worden korter.

Over Compaan
Compaan is een nieuwe vorm van publiek-private samenwerking: een krachtig on- en offline platform waarmee alle betrokken partijen in winkelgebieden en op bedrijventerreinen samen de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. Dankzij de snelle app en onderliggende afspraken op maat kunnen ondernemers, gemeente en politie elkaar veel sneller bereiken én veel meer informatie uitwisselen. Samenwerken wordt hierdoor veel gemakkelijker en effectiever. In het Compaan-overleg worden diverse onderwerpen besproken. Er is aandacht voor problemen die nu al spelen, maar er wordt ook gesproken over mogelijke uitdagingen die zullen ontstaan als het gebied een nog aantrekkelijkere vestigingsplek wordt. Daarnaast is er de ambitie om in 2020 de mogelijkheden voor het instellen van een bedrijveninvesteringszone (BIZ) te onderzoeken.

Onderlinge samenwerking
Ondernemer Nora van der Woude (bedrijfsleider The Box) hoopt dat ook de samenwerking tussen ondernemers onderling versterkt zal worden. “Ook op een bedrijventerrein is het belangrijk om elkaar te kennen. Voor de openbare ruimte, de veiligheid en ook omdat we elkaars kennis goed kunnen gebruiken!”