Sloterbrug

Sloterbrug | Gemeente Haarlemmermeer

Het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op en rond de Sloterbrug staat al jaren hoog op de agenda. Om deze situatie echt goed te kunnen aanpakken wil de gemeente samen met Amsterdam de bestaande Sloterbrug gaan vervangen door een nieuwe brug.
In mei 2017 heeft het college van B&W van Amsterdam de vernieuwing van de Sloterbrug opgenomen in haar Voorjaarsnota 2017, die de Amsterdamse gemeenteraad in juni en juli 2017 zal behandelen.
Als de Amsterdamse gemeenteraad in juli 2017 inderdaad akkoord gaat met haar deel van de financiering, betekent dat groen licht voor de Sloterbrug. Dan kunnen we het plan gaan uitwerken. Het ontwerp stemmen de gemeenten dan graag af met alle directe buren en betrokken wijk- en dorpsraden, aan Amsterdamse en Haarlemmermeerse zijde.

Deltaplan en Masterplan

De gemeente Haarlemmermeer heeft in het Deltaplan Bereikbaarheid en het Masterplan Badhoevedorp vervanging van de Sloterbrug opgenomen; de veiligheid en doorstroming moeten beter. De gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Amsterdam zijn samen verantwoordelijk voor de verkeerssituatie op en rondom de Sloterbrug.

Bron: gemeente Haarlemmermeer