Sloten-Oud Osdorp 39e jaargang, nummer 1912

Welkomstmap nieuwe bewoners Sloten 

Onlangs hebben Rolf Bremmer,  Marjolein Kampschreur met dochter Wies van anderhalf de eerste welkomstmap in ontvangst genomen. In het voorwoord vermeldt de voorzitter van de Dorpsraad dat met deze map, waarin het dorp de nieuwe bewoners verwelkomt, een oude traditie weer nieuw leven wordt ingeblazen en spreekt hij de hoop uit dat zij zich, naar vermogen en interesse, zullen inzetten voor ons mooie dorp.

 

De map bevat verder o.a een persoonlijk welkomstwoord namens de Sloterkerk en de speeltuinvereniging, enkele boekjes en artikelen over de geschiedenis van het gebied, tegoedbonnen van de Tuin van Sloten, de Patatzaak en de kaasboerderij, folders van bezienswaardigheden en bedrijven. Mocht u ook een bijdrage aan deze map willen leveren dan kunt u contact opnemen met ondergetekende op het mailadres beme@dds.nl.

 

De nieuwe bewoners wordt ook gevraagd of zij hun mailadres willen geven om ze op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen en bijeenkomsten. Beloofd wordt dat er niet meer dan vier tot vijf keer per jaar een bericht zal worden verstuurd. Wilt u ook van dit aanbod gebruik maken dan kunt u daarover een mail sturen naar de voorzitter van de Dorpsraad op het mailadres sjaasma@jaasmadewinter.nl

Ben Meijer

Scheiden en verbinden

De brug over de Ringvaart anno 1954

De laatste tijd wordt veel gesproken over muren en hekken om mensen binnen of buiten te houden. Een mildere vorm van afbakening vormt het eenvoudige bord dat de naam aangeeft van het dorp of de stad die men nadert. Soms is het slechts een buurtschap dat een handvol huizen omvat. Dat geeft de bewoners ter plekke een identiteit als behorend tot deze locatie die een naam heeft. Niemand wil wonen in een naamloos gehucht. De naam is inclusief en exclusief. Het sluit allen die hier niet wonen uit en allen die hier wel wonen in.

Tot ver in de vijftiger jaren sierden plaatsnaamborden de dorpen Sloten en (Oud) Osdorp en gaf duidelijk aan waar de dorpen begonnen en eindigden. Op een of andere manier zijn deze komborden verdwenen. Per ongeluk bij wegreconstructie of zat hier opzet achter. In gesprek hierover met mijn zwager die bij binnenlandse zaken werkt en bekend is met gemeentelijke annexaties en herindelingen, kunnen dergelijke naamborden gehandhaafd worden, dan wel herplaatst, omdat de gemeentewet ze niet verbied. Het geeft een mooi historisch cachet aan de dorpskernen die herkenbaar in het grootstedelijk weefsel zijn overgebleven.

De Sloterweg anno 1953 ter hoogte van boerderij Rijnhof

Op de brug over de Ringvaart bij Sloten staat het plaatsnaambord Amsterdam. Als het aan mij ligt verandert dat zoals op de foto uit 1953 zichtbaar is. Pas net voor de rotonde bij de Baden Powellweg staat het plaatsnaambord Amsterdam en op de rug zijde weer Sloten. De laatste naam met in kleine letters het onderschrift: Gem. Amsterdam.

Op de brug over de Osdorpervaart bij Halfweg staat Amsterdam aangegeven. Hier moet (Oud) Osdorp op de borden. Iedereen weet dan weer hoe de vork in de steel zit en kan besef krijgen van de lange historie van ons gebied.

Kinderlogica

Begin van de dorpsstraat.

Als men richting Sloten rijdt komt men vanzelf bij de T-splitsing Ditlaar/Sloterweg terecht.

Deze T-splitsing (en de nabije omgeving) is voorzien van een redelijk aantal verkeersborden. Borden die deels te maken hebben met een snelheidsbeperking, met het  nabij gelegen parkeerterrein, met de bushalte en met diegenen  die  vanuit Nieuw-Sloten de weg willen oversteken naar Sloten.

Laatst bleef een vader met zijn zoontje en dochtertje van ongeveer zes en acht  jaar staan bij een verkeerspaal waar aan  maar liefst drie bordjes  bevestigd waren; zie de foto. Wat zou dit betekenen, vroeg hij aan zijn kinderen.  De  beide kinderen dachten niet lang na  want al  snel  en  triomfantelijk klonk het: “Hier mag je niet harder dan 29 kilometer achteruit rijden!”

Veerpont Nieuwe Meer

Na publicatie over het dreigende verlies van de veerverbinding tussen de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos over Het Nieuwe Meer, enkele weken geleden, is het angstwekkend stil gebleven. De bestuurders en ambtenaren van stadsdeel, gemeente en Amsterdamse Bos weigeren hun verantwoordelijkheid te nemen om een oplossing te realiseren. Onze volksvertegenwoordigers in stadsdeel en gemeente laten het er ook bij zitten. Plannen om het centrum verder te verfraaien met rode lopers en Buitenveldert te voorzien van een Zuidasdok slokken al het geld op. Zoals het er nu naar uitziet zal men vergeefs wachten op de pont over Het Nieuwe Meer. Gelukkig vaart veerpont Ome Piet wel weer over de Ringvaart tussen Koekoekslaan en Koenenkade.