Sloop, tijdelijke huisvesting en nieuwbouw Goeman Borgesiusschool

De Goeman Borgesiusschool  in de Aalbersestraat (Geuzenveld) is verouderd en niet meer geschikt voor hedendaags onderwijs. De school krijgt daarom een nieuw pand, op dezelfde plek. Om de nieuwbouw mogelijk te maken, moet de school eerst naar een tijdelijke huisvesting. Omdat ‘de Goeman’ een echte buurtschool is, heeft het stadsdeel gezocht naar een geschikte locatie in de nabije omgeving. Dat is uiteindelijk het Nigel de Jongveldje geworden. Volgens de plannen moet de tijdelijke huisvesting in de zomer van 2016 klaar zijn. Daarna wordt  de oude school gesloopt en start de nieuwbouw.

De buurtbewoners worden geïnformeerd tijdens een informatieavond op:
Datum:                Maandag 22 februari
Tijdstip:               19:30
Plaats:                  Goeman Borgesiusschool, Aalbersestraat 35

Tijdens deze avond krijgen bewoners informatie over de tijdelijke huisvesting op het Nigel de Jongveldje, over de sloop van het oude schoolgebouw en over de nieuwbouw van de school. Medewerkers van de school, de projectleider voor de nieuwbouw en de tijdelijke huisvesting en medewerkers van de gemeente zijn die avond aanwezig om informatie te geven en vragen te beantwoorden.