Sloop A9

De planning van de sloop hangt samen met de vraag naar grondstoffen. Het zand wordt bijvoorbeeld weer bij andere bouwprojecten gebruikt. Een deel van het asfalt wordt direct hergebruikt in het project door het te vermengen met 30% nieuw asfalt. Rijkswaterstaat informeert de omwonenden ruim voordat de werkzaamheden beginnen. Bekijk de veelgestelde vragen over de sloop op de website van Rijkswaterstaat. Staat uw vraag hier niet bij? Vul dan het Rijkswaterstaat contactformulier in. Of bel Rijkswaterstaat via het landelijke telefoonnummer 0800-8002. Ook kunt u de sloop en ander nieuws volgen via de Facebookpagina Facebook.com/Rijkswaterstaat-omlegging-A9-Badhoevedorp.

Overzicht werkzaamheden A9 Badhoevedorp

Aannemerscombinatie BadhoeverBogen (CBB) is inmiddels gestart met sloopwerkzaamheden. Die werkzaamheden vinden voorlopig nog grotendeels buiten de bebouwde kom plaats. De sloop van de A9 wordt uiterlijk februari 2019 afgerond.

Inloopspreekuur

Iedere twee weken is er op woensdagochtend een inloopspreekuur voor bewoners die vragen of zorgen hebben over de sloop van de oude A9. De koffie staat tussen 09.30 en 10.30 uur klaar in het dorpshuis aan de Snelliuslaan. De omgevingsmanager van de gemeente is aanwezig en ook medewerkers van Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie zijn CBB aanwezig. Wij informeren u ook via onze media (website, Facebook en Twitter). De omgevingsmanager Carlinde Adriaanse is het eerste aanspreekpunt voor alle communicatie en participatie rondom de gebiedsontwikkeling A9 in Badhoevedorp, zij is te bereiken via 0900 – 1852 en via ParticipatieBadhoevedorp@haarlemmermeer.nl

Data inloopspreekuur

De eerstvolgende spreekuren zijn:

  • 8 november
  • 22 november
  • 6 december
  • 20 december

S106 Lijnden

Naast het realiseren van de verbinding tussen de A4 met de A9 en de sloop van de oude A9, werken Rijkswaterstaat en aannemer Combinatie Badhoeverbogen (CBB) aan het doortrekken van de S106. De sloop van de oude A9 moet in februari 2019 gereed zijn. De S106 is naar verwachting eind november 2017 gereed.

Werkzaamheden aan de westkant (‘Haarlem-kant’)

Tussen de Hoofdvaart en de S106 verwijdert aannemer CBB de onderlaag van de oude A9. Dat gebeurt met een soort vierkante wals, die het wegdek breekt. Daarna worden die brokken afgevoerd naar een ‘crusher’ die de brokstukken verder vermaalt tot kleine brokjes of zelfs korrels. Dit materiaal kan helemaal naar wens worden verwerkt en aangeboden voor hergebruik. Het wordt dan ook hergebruikt bij andere projecten.
Tussen de S106 en de onderdoorgang Kamerlingh Onneslaan verwijdert CBB de geluidschermen. Deze bestaan uit zogeheten cassettes en houders (de palen waartussen de cassettes zijn geklemd). De aannemer tilt de cassettes met kranen uit de houders en voert deze af. Daarna worden ook de houders verwijderd. Dit gebeurt zonder (geluid)hinder.

Werkzaamheden aan de oostkant (‘Aalsmeer-kant’)

Gelijktijdig met bovengenoemde werkzaamheden verwijdert CBB ook de geluidschermen aan de oostkant van Badhoevedorp. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf de onderdoorgang Plesmanlaan tot circa 200 m verderop, in de richting van het knooppunt Badhoevedorp. De geluidschermen tussen de Ringvaart en knooppunt Badhoevedorp zijn op een aantal panelen na geplaatst. De leverancier van de panelen heeft drie panelen niet kunnen leveren als gevolg van productieproblemen.Zodra de laatste panelen geleverd zijn plaatst de aannemer deze.

Werkzaamheden binnen de bebouwde kom

Ook binnen de bebouwde kom wordt gewerkt. De afgelopen weken is de toplaag van het asfalt gefreesd. Dankzij de nieuwste freesmachines gebeurt dat zonder veel geluidoverlast. Alle portalen en verkeersborden zijn inmiddels verwijderd. Een aantal van de 18 portalen (waar de blauwe verkeersborden op waren bevestigd) wordt gerenoveerd en hergebruikt bij knooppunt Hoevelaken. De portalen zijn gefundeerd op betonnen platen van circa 2×8 m. Deze platen zijn op hun beurt gefundeerd met palen in de grond. De betonnen platen worden kleingemaakt en afgevoerd. Hier kunt u geluidhinder van ondervinden. De palen blijven voorlopig in de grond zitten. Ze worden pas afgevoerd als de dijk waarop de oude A9 ligt, wordt afgegraven.

2018

De sloop van een onderdoorgang duurt zo’n 3 à 4 weken. Rijkswaterstaat informeert omwonenden enkele weken voor de start van de werkzaamheden. Omleidingen voor het verkeer stemmen Rijkswaterstaat en de gemeente van te voren met elkaar af. De tweede onderdoorgang, die van de PA Verkuijllaan, is de volgende die de aannemer gaat slopen. Zo werkt de aannemer in de richting van de Sloterweg en tenslotte de Kamerlingh Onneslaan.  Voordat de sloop start wordt de aanwezige kunst onder de viaducten (van de via d’’arte) veiliggesteld.

Informatiebijeenkomst sloop onderdoorgangen

Rijkswaterstaat organiseert steeds een kleine informatiebijeenkomst voor de omwonenden zodat zij weten wat er allemaal moet gebeuren, hoe de aannemer de sloop aanpakt en welke overlast dat met zich meebrengt. Deze planning is onder voorbehoud.

Bouwkundige opnames

Rijkswaterstaat en de aannemer gaan ervan uit dat er geen schade wordt veroorzaakt door de sloop van de A9. Uit voorzorg worden er bouwkundige opnames gemaakt van de panden die het dichtst op het te slopen A9 traject staan. Het gaat om een onafhankelijk inventarisatie door Top Expertise BV van de staat van deze woningen. De desbetreffende bewoners hebben hiervan bericht ontvangen.
Als u meent dat u door de werkzaamheden schade heeft aan uw bezit, bijvoorbeeld verzakking van de tuin of schade aan uw woning, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Rijkswaterstaat via 0800 8002 of door te mailen. Lees hier de veelgestelde vragen over schade.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de omlegging van de A9. Op de website van Rijkswaterstaat vindt u meer informatie.