Schuilhoeve flink stuk dichterbij

De bouw van maximaal 700 woningen in de nieuwe wijk Schuilhoeve in Badhoevedorp is een flink stuk dichterbij gekomen. Dat is te danken, zo zegt wethouder Derk Reneman, aan het best onderbouwde bestemmingsplan ooit.

Dove gevels

Hij refereert hiermee aan de extra maatregelen waarmee grondlawaai (het geluid dat vliegtuigen produceren bij het opstijgen en landen) wordt tegengegaan. Eerder was het ontbreken hiervan voor de Raad van State reden om het plan tegen te houden. Nu is daar juist veel rekening mee gehouden. Zo wordt een aantal woningen voorzien van zogenoemde dove gevels.

 

Woonwijk en financieringsbron

Schuilhoeve is niet alleen van belang als woonwijk maar ook als financieringsbron voor de omlegging van de A9. Op en rondom de vrijgekomen grond worden woningen, bedrijven en voorzieningen ontwikkeld. Dat levert de gemeente geld op waarmee ze haar aandeel in de kosten van de omlegging betaalt. Het bestemmingsplan is eerder, in 2014, door de Raad van State vernietigd omdat de gemeente onvoldoende uitleg had gegeven van industriegeluid en grondgeluid.

Oplossing

Het plan heeft in december 2016 en januari 2017 zes weken ter inzage gelegen. Dat heeft een aantal reacties opgeleverd waarmee volgens wethouder Derk Reneman het plan nóg beter is geworden. Zo maakt Schiphol zich zorgen dat Schuilhoeve leidt tot beperking van hun bedrijfsvoering. Gezamenlijk is gezocht naar een oplossing. En gevonden, stelt Derk Reneman.