Scholendag

Wellicht heeft  u het al gehoord…  Er komt dit jaar weer een Scholendag, de tweede editie!

Deze bijzondere dag wordt gehouden tijdens onze Feestweek Zwanenburg – Halfweg 2015. Op donderdag 4 juni komen alle kinderen van alle scholen uit Zwanenburg en Halfweg bij elkaar om samen een fantastische dag te beleven.

Het wordt ook dit jaar een onvergetelijke dag voor de jeugd uit de duodorpen. De editie van 2014 ontving de HLMRMEERPrijs voor het meest in het oog springende evenement in de hele Haarlemmermeer.

De Scholendag zal ook dit jaar in en om de feesttent op het sportcomplex aan de Populierenlaan plaatsvinden.

Stichting Het Vierdaags Spektakel Zwanenburg/Halfweg is een samenwerking aangegaan met alle schooldirecteuren uit Zwanenburg en Halfweg , met deze unieke educatieve dag als resultaat.

Alle kinderen van het basisonderwijs uit beide dorpen zijn aanwezig, met begeleiders van de scholen.

Er wordt een dag georganiseerd die in het teken staat van educatie (op diverse gebieden), maar ook sportieve elementen bevat. .

Dezelfde thema’s als vorig jaar staan centraal en lopen als rode draad door de Scholendag:

  • Bewegen                           (sport en spel)
  • Gezonde Voeding
  • Fairplay / respect
  • Educatie                             (workshops)
  • Ontmoeten
  • Verbinden

Maar ook heel belangrijk: samen zijn en plezier maken!
Techniek
Er komt ook dit jaar een team van technische mensen (oud Fokker) die de kinderen mee nemen in de wereld van techniek. Ze zullen met de verschillende groepen een vliegtuig bouwen.

Verenigingen
Stichting Het Vierdaags Spektakel Zwanenburg/Halfweg betrekt alle verenigingen uit de regio bij deze dag. Enerzijds om een mooi aanvullend programma te creëren. Maar anderzijds ook om de kinderen te laten snuffelen aan alles wat er op cultureel of sportief gebied of gewoon als leuke hobby in de dorpen te bieden is. Hiermee hoopt Stichting Het Vierdaags Spektakel Zwanenburg/Halfweg de drempel te verlagen voor kinderen en hun ouders om lid te worden. Het kind enthousiast te maken om deel te nemen aan dat wat de verschillende verenigingen bieden. Of dat nu de speeltuinvereniging, jeugdvereniging, een sportclub of de scouting is. Alles komt in beeld.

Thema’s als zelfontplooiing, Fairplay/Respect, ‘Bewegen’ en  ‘Gezonde Voeding’ krijgen uitgebreid aandacht in het dagprogramma. Dit zal in verschillende vormen gebeuren.

Sport
Met Sportservice Haarlemmermeer en de sportverenigingen wordt aandacht besteed aan bewegen en het thema van kinderen op gezond gewicht.

Lunch
De lunch wordt aangeboden door Stichting Het Vierdaags Spektakel Zwanenburg/Halfweg en zal voldoen aan de voorwaarden van een goede gezonde en uitgebalanceerde lunch. Bedrijven uit Zwanenburg/Halfweg worden hierbij betrokken. Uiteraard wordt per kind gelet op eventuele allergieën en dergelijke.  Er zal dit jaar ook een extra tussendoortje aangeboden worden en er worden vaste waterpunten op het terrein geplaatst.

In totaal verwachten wij op deze dag zo’n 1.100 kinderen en nog eens 400 begeleiders. Stichting Het Vierdaags Spektakel Zwanenburg/Halfweg zet zelf ook rond de 400 vrijwilligers in om deze dag in goede orde te laten verlopen. Daarnaast zal er nog een groot aantal vrijwilligers van de verenigingen betrokken zijn bij deze unieke Scholendag.

Kortom, een unieke dag die weer heel veel aandacht zal krijgen.