Samenwerking zorgt voor groene inpassing N200 in Halfweg

N200 Halfweg

Groot onderhoud aan de N200 (Haarlemmerweg) maakt het mogelijk om ook binnen de dorpsgrenzen van Halfweg een kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte door te voeren. De bestuurders van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Rijkswaterstaat hebben deze kans verzilverd. Waternet heeft een grote rol vervuld bij het samenbrengen van de partijen. De N200 in Halfweg wordt de komende twee jaar beter, groener en daardoor ook mooier ingepast in het dorp.

Op dinsdag 23 mei is op het gemeentehuis van Haarlemmerliede en Spaarnwoude de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Rijkwaterstaat getekend. De samenwerking maakt het mogelijk om gelijktijdig met de werkzaamheden aan de N200, de leefbaarheid langs de weg in Halfweg te verbeteren. De beleving van de N200 binnen de bebouwde kom wordt duidelijk anders. Het dorpse karakter wordt meer benadrukt door veel groen in de vorm van hagen en bomen. Daarnaast krijgt het aanwezige cultureel erfgoed meer aandacht.

Leefbaarheid staat voorop

Burgemeester Heiliegers: “Voor ons staat een prettige leefomgeving rond de N200 voorop. Het startpunt van de samenwerking is dan ook de wens om de leefbaarheid voor de omwonenden van de N200 en de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Samen met  Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de dorpsraad en de ondernemersvereniging zijn we tot een groenere en veiligere inrichting van Halfweg gekomen die de dorpskern van Halfweg versterkt. Ik ben zeer verheugd dat wij dit met elkaar gaan realiseren en kijk uit naar het eindresultaat.”

Kansen benutten

Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, omschrijft de samenwerking als volgt: “Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Rijkswaterstaat grijpen de kans om samen tot een verbetering van de leefbaarheid in Halfweg te komen met beide handen aan. Het samenwerkingsproces van de afgelopen jaren heeft de bestaande relaties met de verschillende partners in het gebied versterkt waardoor er een vruchtbare basis is gelegd voor de toekomst. Een zeer waardevol resultaat waar we trots op zijn!”

Project ‘De Nieuwe N200’

Vanaf eind 2017 krijgt de N200 van Halfweg tot in Amsterdam een grondige opknapbeurt. Groot onderhoud aan de dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een ecopassage. Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Gemeente Amsterdam en Waternet hebben het initiatief genomen om samen de N200 opnieuw in te richten. Zo wordt de uitvoeringsperiode verkort, besparen we kosten en krijgt het gebied een nieuwe uitstraling. Waternet voert het projectmanagement.