Samenwerken aan nieuwe N200

Op 23 mei werd in het gemeentehuis de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Rijkswaterstaat getekend. Deze samenwerking maakt het mogelijk om gelijktijdig met de werkzaamheden aan de N200 de leefbaarheid langs de weg in Halfweg te verbeteren. De beleving van de N200 binnen de bebouwde kom wordt duidelijk anders, het dorpse karakter wordt meer benadrukt door veel groen in de vorm van hagen en bomen. Daarnaast krijgt het aanwezige cultureel erfgoed meer aandacht.

foto Peter Vreeswijk

Leefbaarheid staat voorop
Burgemeester Pieter Heiliegers gaf de reden aan waarom de gemeente deze samenwerking aangaat. “Een prettige leefomgeving rond de N200 voor de inwoners van Halfweg staat voor ons als gemeente voorop. Het startpunt van de samenwerking is dan ook de wens om de leefbaarheid voor de omwonenden van de N200 en de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. Dit heeft er toe geleid dat in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Rijnland plannen voor een groenere en veiligere inrichting zijn uitgewerkt. Deze plannen gaan de leefbaarheid rondom de N200 binnen de dorpskern Halfweg versterken.”

Kansen benutten
Bob Demoet, hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, omschrijft de samenwerking als volgt: “Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Rijkswaterstaat grijpen de kans met beide handen aan om samen te komen tot een verbetering van de leefbaarheid in Halfweg. Het samenwerkingsproces van de afgelopen jaren heeft de bestaande relaties met de verschillende partners in het gebied versterkt waardoor er een vruchtbare basis is gelegd voor de toekomst. Een zeer waardevol resultaat waar we trots op zijn!”

Project ‘De Nieuwe N200’
Vanaf eind 2017 krijgt de N200 van Halfweg tot in Amsterdam een grondige opknapbeurt. Groot onderhoud aan de dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen, een nieuwe brug bij Halfweg en de aanleg van een ecopassage. Waternet voert het projectmanagement. Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Gemeente Amsterdam en Waternet hebben het initiatief genomen om samen de N200 opnieuw in te richten. Zo wordt de uitvoeringsperiode verkort, besparen we kosten en krijgt het gebied een nieuwe uitstraling.

Meer lezen over dit project? Kijk op www.denieuwen200.nl.