Samen verbeteren we Nieuw-West

De gebiedsplannen voor 2019 staan online: samen verbeteren we Nieuw-West

In 2018 is stadsdeel Nieuw-West druk bezig geweest met de agenda per gebied voor de komende jaren. Hoewel alle gebieden eigen richtlijnen en doelen hebben, komt het thema verbinding tussen burgers en samenwerking tussen bewoners en het stadsdeel vrijwel in alle plannen naar voren.

Gebiedsplannen
2019 online

In 2018 zijn er gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers, professionals, ambtenaren, docenten, vrijwilligers en stadsdeelcommissieleden.  Het doel van deze gesprekken was om de ideeën en wensen van deze groepen samen te brengen tot gezamenlijke plannen per gebied. Door samen te kijken naar de kansen en risico’s in de directe omgeving van deze groepen  zijn de gebiedsagenda’s en  –plannen opgesteld.  De plannen en agenda’s zijn in te zien op www.amsterdam.nl/nieuwwest.

Een
greep uit de gebiedsplannen

In
de Sloterdijken wordt dit jaar een banenfestival georganiseerd. Dit sluit aan
op de werkzoekende bewoners en de bedrijven in dit gebied. Werken in het
Westelijk Havengebied betekent al lang niet meer werken in de technische
sector. Er zijn veel banen beschikbaar met een dienstverlenend
karakter. In De Aker, Sloten en Nieuw-Sloten wordt het Joop Woortmanplein
heringericht. Het nieuwe plein wordt een plek waar bewoners elkaar ontmoeten,
jong en oud en van verschillende sociale klasse en achtergronden. Met het
project Fietslab wil Geuzenveld-Slotermeer fietsen niet alleen stimuleren, maar
het project is ook bedoeld om met bewoners in gesprek te gaan over fietsen en
mobiliteit. Osdorp ontwikkelt zich verder tot het centrum van Nieuw-West. Hierbij
wordt gekeken naar een betere verbinding tussen Nieuw-West, de stad en de
regio. Tot slot Slotervaart, daar wordt een beroep gedaan op de beschikbare
ruimte. Er worden duizenden nieuwbouwwoningen gebouwd, maar ook
maatschappelijke voorzieningen. Hierdoor kunnen we nieuwe bewoners verwelkomen.
Meer informatie over de totstandkoming van de gebiedsplannen vindt u op
amsterdam.nl/gebiedsgerichtwerken.