Ruim 140 plannen ingediend voor buurtbudget Slotermeer Noordoost

De pilot buurtbudget Slotermeer Noordoost, waarbij bewoners zelf bepalen waar zij €500.000,- aan besteden, is succesvol van start. Er zijn de afgelopen vier weken ruim 140 diverse plannen ingediend. Tot en met 16 juli kunnen bewoners de plannen liken. Plannen met meer dan 30 likes gaan door naar de volgende ronde. Na de selectie van de stadsdeelcommissie krijgen bewoners en ondernemers in oktober een stempas en bepalen zij welke plannen worden uitgevoerd.

Plannen 

De afgelopen weken had iedereen de mogelijkheid om plannen in te dienen voor Slotermeer Noordoost. Bewoners konden hun idee indienen binnen drie thema’s: samen dingen doen, cultuur en kansen creëren en veilige, groene en prettige buurt. De ingediende plannen zijn erg divers en creatief. Iedereen kan de plannen inzien en liken op buurtbudgetSNO.amsterdam.nl.

Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver is blij met dit eerste resultaat: ‘Fantastisch dat zo veel mensen een plan hebben ingediend om de buurt te verbeteren. De laagdrempeligheid van dit project door de mogelijkheid om de plannen via whatsapp in te dienen en de communicatie verschillende talen, heeft bijgedragen aan het feit dat er veel plannen zijn ingediend. Het mooie is dat bewoners uiteindelijk ook zelf, na de selectie van de stadsdeelcommissie , bepalen welke plannen zij uitgevoerd willen hebben’.

Vervolg

Tot en met 16 juli kunnen bewoners de plannen liken en argumenten toevoegen waarom zij het desbetreffende plan een goed idee vinden. Een plan moet minimaal 30 likes hebben om in aanmerking te komen voor de haalbaarheidstoets die de gemeente uitvoert. De haalbaarheidstoetsen worden tussen 17 juli en 15 augustus uitgevoerd. De belangrijkste regels zijn: het plan is voor Slotermeer Noordoost, het plan dient bij te dragen aan een van de drie eerder genoemde thema’s, het plan mag niet meer dan €500.000,- kosten en het plan dient op korte termijn; binnen twee jaar uitgevoerd te kunnen worden. In september kiest de stadsdeelcommissie de 40 beste plannen uit. Vervolgens kan er van 7 oktober tot 4 november gestemd worden over de verdeling van het budget over de plannen. Tot slot worden de winnende plannen op 6 november bekend gemaakt.

Buurtbudgetten

Stadsdeel Nieuw-West is gestart met een pilot buurtbudgetten in Slotermeer Noordoost waarbij bewoners zelf bepalen waar zij €500.000,- aan besteden. Deze pilot is onderdeel van de ambitie om Amsterdammers meer zeggenschap en eigenaarschap te geven. Via (spraak)berichten op whatsapp in meerdere talen kon iedereen zijn plan indienen, ook laaggeletterden en mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Mensen die niet digitaal vaardig zijn kunnen in gesprek met het stadsdeel. Alle inwoners mochten plannen indienen en inwoners vanaf 12 jaar en ouder uit de wijk mogen stemmen op de plannen.

Pilots worden uitgebreid

Dit is de eerste pilot in stadsdeel Nieuw-West. De komende jaren volgen er meer wijken. Inwoners kunnen ideeën voor grote of kleine projecten altijd kenbaar maken bij de gebiedsmakelaar van de buurt of bij de stadsdeelcommissie. Daarnaast kunnen bewoners voor wijkgerichte activiteiten in Nieuw-West een bewonersinitiatief indienen bij EigenWijks. Voor deze pilot is er nu geld beschikbaar waarbij bewoners in Slotermeer Noordoost een deel van de gemeentebegroting naar eigen inzicht kunnen uitgeven.