Read2me: HLW’er beste voorlezer van Amsterdam

Het HLW heeft er sinds afglopen maandag een beker bij: die voor de beste voorlezer van Amsterdam. Yeliz Aydin uit B7 sleepte de beker voor haar school in de wacht. Na een klassenstrijd op het HLW waar ze de jury al wist te overtuigen van haar talent, nam Yeliz  het op tegen vijf voorlezers van andere middelbare scholen. Met haar voordracht uit de Spokenjager van Cornelia Funke wist zij zowel zaal als jury minutenlang voor zich te winnen. Hoewel ook de andere deelnemers getuigden van groot voorleestalent, koos de jury voor Yeliz omdat ‘bij haar naast leestalent zowel plezier als inlevingsvermogen van het podium afspatten’.

HLWRead2Me! is de voorleeswedstrijd voor brugklassers van alle schooltypen. De bibliotheken organiseren Read2Me! in samenwerking met het voortgezet onderwijs in hun werkgebied. De wedstrijd wordt georganiseerd in vier rondes:

Op school niveau;
Op lokaal niveau binnen het werkgebied van een basisbibliotheek met meerdere vo-scholen;
Op provinciaal niveau met alle deelnemende bibliotheken;
Op landelijk niveau met (een gedeelte van) de provincies.

In april neemt Yeliz het op tegen de winnaars uit de provincie en als zij die ronde weer wint, gaat ze naar de landelijke finale. Dus wie weet huisvest het HLW wel de beste voorlezer van Nederland. Maar voorlopig genieten we van Yeliz’ titel van ‘beste voorlezer van Amsterdam’!