Reactie op: “Participatie parkeren Nieuw Sloten”

Zie artikel: Participatie parkeren Nieuw-Sloten

Geachte Heer Fisser,

Uw artikel “Participatie parkeren Nieuw Sloten” in de Westerpost van 29 juni

(hedenochtend 30 juni 2016 in de brievenbus) heb ik

als bewoner van de Ardennenlaan met grote interesse gelezen.

Ook u geeft onjuiste argumenten weer waarvan ik vrees dat die inderdaad

door de gemeente en een door de gemeente aangestelde werkgroep worden gehanteerd.

 

U schrijft:

“Als probleemdefinitie gaat de werkgroep uit van het volgende:

Er is overdag een hoge parkeerdruk in gedeelten van Nieuw Sloten, en ’s nachts

in grote delen van Nieuw Sloten, waardoor bewoners parkeerknelpunten ervaren.

De parkeerdruk ontstaat door forensen, Schipholgangers, medewerkers en

bezoekers van twee ziekenhuizen en Sanquin, het winkelcentrum, kantoren

én door Amsterdammers uit andere wijken zonder parkeervergunning,

die allen hun auto in de wijk Nieuw Sloten gratis parkeren.”

Dan vervolgt u met “Wijk als geheel

De werkgroep heeft bij hun analyse de wijk als één geheel bekekenen,

omdat parkeerproblemen niet per straat aangepakt kunnen worden.

Want zodra men in één of enkele straten maatregelen

neemt om de problemen op te lossen,

ontstaan dezelfde problemen in de straten er omheen

waar nog geen maatregelen genomen zijn.”

 

mijn reactie:

De probleemdefinitie is reeds onjuist geformuleerd.

De grote parkeerdruk wordt vooral veroorzaakt omdat de bewoners van onze Belgische buurt

veel meer auto’s bezitten dan bij de bouw als norm is gehanteerd voor de aanleg van

bijbehorende parkeerplaatsen.

Indien mijn stelling juist is, en u als journalist kan dat zo uitzoeken lijkt mij,

los je dat probleem dus niet op met het invoeren van een vergunningstelsel met de daarbij horende

maandelijkse betalingsplicht.

 

Dat laatste is namelijk de verborgen agenda die de gemeente hier hanteert.

Likkebaardend wordt namelijk gekeken naar de vaak hele hoge extra inkomsten

die de parkeerheffing oplevert. Dat wil de gemeente en niets anders!

 

Sinds we dit voorjaar op buitengewoon knullige stiekeme wijze op de hoogte werden gesteld

van het gemeente voornemen betaald parkeren er door te drukken in Nieuw Sloten fiets en wandel

ik zeer regelmatig de Belgische Buurt door om te zien hoe groot de parkeerdruk is.

Overdag is er geen enkele parkeerdruk in geen een wijk in de Belgische buurt.

Je moet weleens een stukje lopen van een vrije parkeerplaats naar je huis doch

daar kan de gemeente geen argument aan ontlenen nu ze zelf de afstandsnorm huis – openbaar vervoerhalte

heeft opgerekt naar 800- 1000 meter. Geen enkele bewoner in onze Belgische buurt-wijken,

die zijn auto op de openbare weg parkeert, hoeft meer dan 200 meter te lopen naar zijn huis.

 

Dan ’s nachts. De parkeerdruk is  ’s nachts het grootst in wijken waar forensen, Schipholgangers,

medewerkers, bezoekers van twee ziekenhuizen en Sanquin, het winkelcentrum, kantoren én

Amsterdammers uit andere wijken zonder parkeervergunning hun auto niet of nauwelijks parkeren.

’s Nachts heb je namelijk nauwelijks forensen, bezoekers van ziekenhuizen en Sanquin,

het winkelcentrum of kantoren. Als met het winkelcentrum het Belgisch plein

wordt bedoeld kan ik iedereen in de buurt geruststellen

daar kan de hele nacht tot 09.00u. ’s ochtends op het parkeerterrein volop worden geparkeerd

want dat parkeerterrein staat iedere nacht na sluiting van het chinees restaurant

de hele nacht vrijwel leeg. Hanteren we daar die openbaarvervoer norm afstand van de gemeente bij

dan is dus dat probleem opgelost want in onze wijk wonen verreweg de meest

mensen binnen 1 kilometer van het Belgisch plein. Resteert ‘s nachts de overlast van

Schipholgangers en mensen uit stadsdelen met betaald parkeren die hier de auto gratis willen stallen.

Ik verzeker u als we die werkelijk zouden kunnen tellen zullen we al gauw concluderen

dat daaruit nauwelijks parkeeroverlast voortvloeit.

 

Inderdaad zijn er wijken waar je ’s nachts (dan kijk ik ook weleens rond) moeilijk kan parkeren.

Dat treft vooral bewoners uit die wijk zelf. De oorzaak is er zijn meer bewoners met een auto dan parkeerplaatsen.

Dat probleem moet de gemeente oplossen en zoals gezegd op het Belgisch plein kan altijd volop geparkeerd worden ’s nachts.

De meeste bewoners parkeren hun auto echter het liefst zo dicht mogelijk bij hun woning en dat is niet altijd goed mogelijk.

 

 

Dat had u moeten schrijven meneer Fisser: de gemeente wil graag de autobezitter uitmelken met een extra parkeerheffing.

Diep treurig en droevig, onnodig en niet het probleem daadwerkelijk oplossend.

En iedereen die hier woont wordt gedwongen meer belasting te betalen.

Wat dan wel?

Tel het aantal auto’s van de bewoners in een wijk en zorg dat er in die wijk ook ’s nachts! voldoende parkeerplaatsen zijn.

En let op er zijn diverse bewoners met meer dan één auto waar de bouwnorm was per 3 woningen één parkeerplaats,

Indertijd bij de aanleg van de wijk.

 

vriendelijke groeten Jaap Kras