Provincie ondersteunt fusie gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude met Haarlemmermeer

De provincie Noord-Holland ondersteunt het advies van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude om per 1 januari 2019 met elkaar te fuseren. Dit schrijven gedeputeerde Staten (GS) in een concept-brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ongedeelde fusie

In juni 2015 heeft de gemeenteraad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude besloten om in haar geheel met een andere gemeente te fuseren. De gemeente heeft na een intensief, zorgvuldig en transparant proces met haar inwoners, belangenorganisaties en omliggende gemeenten besloten om te fuseren met Haarlemmermeer. In april van dit jaar hebben de raden van beide gemeenten hun herindelingsadvies vastgesteld. Hierin zijn de zienswijzen verwerkt, die eerder op het ontwerp zijn ingediend. Op het ontwerp zijn 237 zienswijzen binnengekomen. Daarvan zijn 223 afkomstig uit Spaarndam-Oost. 194 zienswijzen ondersteunen het herindelingsplan. In 17 zienswijzen wordt bepleit Spaarndam-Oost door middel van een grenscorrectie te voegen bij Haarlem. Ook de gemeente Haarlem bepleit dat. In 6 zienswijzen wordt ervoor gepleit om Spaarndam-West bij de nieuw te vormen gemeente Haarlemmermeer te voegen.

Voldoende draagvlak voor fusie

Jack van der Hoek, gedeputeerde bestuurlijke samenwerking: ‘Ik waardeer het zeer dat het initiatief voor de fusie door de gemeente zelf is genomen.’ GS hebben het herindelingsadvies getoetst aan vijf criteria. Dit zijn dezelfde criteria waar het kabinet gemeentelijke herindeling aan toetst. GS zijn onder meer van mening dat overtuigend is beargumenteerd dat er een goed en transparant proces is gevolgd, op basis waarvan de raad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude unaniem heeft gekozen voor een ongedeelde fusie. Om deze redenen gaan GS niet in op het verzoek van de dorpsraad Spaarndam-Oost van 8 mei om zelf een volksraadpleging onder de inwoners van dit dorpsdeel te houden. GS zijn het eens met beide gemeenten om het herindelingsadvies niet te wijzigen door een grenscorrectie op te nemen. Zij zijn van mening dat er sprake is van ruim voldoende draagvlak voor een ongedeelde fusie van de gemeente met de gemeente Haarlemmermeer.

Er wordt in het fusieproces veel aandacht besteed aan interne samenhang en dorps- en kernenbeleid. De nieuwe gemeente is bovendien in tegenstelling tot de huidige gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude voldoende bestuurskrachtig om bestuurlijk en organisatorisch de gemeentelijke taken te realiseren en over een adequaat, professioneel en voldoende specialistische ambtelijke organisatie te beschikken. Daarbij wordt voldoende rekening gehouden met de diversiteit van de lokale gemeenschappen. GS beoordelen de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente als voldoende.

Op 12 juni worden Provinciale Staten over de zienswijze van GS in de commissievergadering gehoord . GS stellen hun zienswijze eind juni definitief vast.