Project Nieuw-West Airport Express biedt kansen aan verborgen talenten

Op donderdag 19 februari vond op het Luchtvaart College Schiphol een bijeenkomst plaats over de tussenstand van het anderhalf jaar durende project Nieuw-West Airport Express.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Holland en stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. Speciale gasten waren dan ook gedeputeerde Tjeerd Talsma en stadsdeelvoorzitter Achmed Baadoud.

Partners en deelnemers aan Nieuw-West Airport Express

Partners en deelnemers aan Nieuw-West Airport Express

Dit project wil verborgen talenten uit Nieuw-West, bewoners die momenteel aan de zijlijn van de arbeidsmarkt staan, kennis laten maken met beroepen op de luchthaven. Een groot aantal bedrijven op Schiphol werkt mee om dit voor elkaar te krijgen, door onder andere het beschikbaar stellen van vacatures, het geven van rondleidingen, bedrijfspresentaties en trainingen. Zo krijgen de deelnemers een beter beeld van de mogelijkheden die de arbeidsmarkt van Schiphol biedt. Uiteindelijk doel is een baan, een opleiding, of een combinatie daarvan.

Het stadsdeel en het Luchtvaart College werken sinds een jaar intensief samen om een succes te maken van Nieuw-West Airport Express. Door de financiële impuls van de provincie kunnen de specifieke inspanningen die nodig zijn voor het realiseren van dit project, nu wel worden uitgevoerd.

“Met dit project wordt een gezamenlijke inspanning gedaan om het arbeidspotentieel in Nieuw West te matchen aan de vraag naar arbeid op Schiphol. Door omwonenden wordt de luchthaven vaak geassocieerd met hinder, tegelijkertijd is Schiphol een belangrijke banenmotor in de provincie. De uitdaging is dan ook dat de inwoners naast de lasten, ook de lusten van de nabijheid van Schiphol, zoals de werkgelegenheid, gaan inzien en benutten.”, aldus verantwoordelijk gedeputeerde Tjeerd Talsma.
Hoewel Nieuw-West Airport Express nog in volle vaart bezig is, kunnen we nu al spreken van een succesvolle samenwerking binnen de gouden driehoek van overheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Kijk voor meer informatie over dit project op Nieuw-West Airport Express.

  1 comment for “Project Nieuw-West Airport Express biedt kansen aan verborgen talenten

Comments are closed.