Proef blauwe zone Slotermeer wordt beëindigd

De parkeerproef met blauwe zones in Slotermeer wordt per 1 augustus beëindigd. Hierdoor wordt de maximale parkeerduur van 6 uur weer teruggebracht naar de oorspronkelijke 2 uur. De proef was bedoeld om te onderzoeken of de hoge parkeerdruk in het gebied ten westen van de Slotermeerlaan verlicht kon worden door de parkeerplaatsen in het gebied met een blauwe zone beter te benutten. Uit een evaluatie blijkt echter dat de proef met een maximale parkeerduur van 6 uur niet het gewenste effect. Dit is reden voor de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West om de proef te beëindigen. Per 1 mei was de proef al stopgezet in de gebieden in Slotermeer waar de parkeerdruk te hoog was en bewoners bezwaar hadden ingediend. Omdat de proef niet het gewenste effect heeft gehad, moet worden nagedacht over andere mogelijkheden om de hoge parkeerdruk tegen te gaan in dat gebied. Na de zomer zullen bewoners uit het gebied gevraagd worden naar hun mening hierover. Op basis hiervan zal de bestuurscommissie een vervolgaanpak bespreken.