Praten met je handen.

 Vanaf 28 februari a.s. organiseert het kerk&buurtwerk STIMULANS een Bijbels Leerhuis over dit thema. Het gaat niet over de gebarentaal van mensen die hun uitspraken begeleiden met gebaren. Het gaat ook niet over de gebarentaal die dove mensen met anderen in contact brengen. Het gaat over in de praktijk laten zien waar het in de bijbel over gaat. Woorden zijn niet genoeg. Hoe mooi ze soms zijn. Woorden dienen verbonden te zijn met daden. In de bijbel is dat een centrale gedachte. En dan hebben we het over aandacht voor en het doen van gerechtigheid. In dit Leerhuis lezen we delen van het Mattheusevangelie die duidelijk maken dat het hier eigenlijk altijd over gaat in de bijbel. Ook als het woord gerechtigheid niet valt.

Straatpastor Luc Tanja en hoogleraar diaconale theologie Herman Noordegraaf dragen bij aan dit Leerhuis. Ook zullen we een film van communist Piero Pasolini bekijken en bespreken. Jezus staat midden tussen de gewone mensen in. Vooral die mensen die kwetsbaar in het leven of de samenleving staan.

Vier bijeenkomsten zullen tweewekelijks op dinsdagochtenden gehouden worden van 10.00u. – 12.00u.. Op 28 februari, 14 en 28 maart, 11 april. De begeleiding is in handen van Han Dijk. Plaats van samenkomst is kerkgebouw de Ontmoeting, Louis Couperusstraat 133. Er is een collecte om de onkosten te dekken. Graag opgeven bij Han Dijk (6144188, j.p.gdijk@kpnplanet.nl) of Alex Cordesius (06-13780083, a.cordesius@planet.nl)