PostNL past netwerk brievenbussen in gemeente Amsterdam aan

Den Haag, 11 maart 2019 – PostNL past vanaf eind maart in gemeente Amsterdam het netwerk van brievenbussen aan. De reden voor de aanpassing is dat we in Nederland steeds minder post versturen. Brievenbussen die weinig worden gebruikt, verwijderen of verplaatsen we naar plekken waar veel mensen komen zoals winkelcentra, supermarkten of locaties aan het begin van een woonwijk.

Voor iedereen bereikbaar

Bij het bepalen van de locaties is
rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen die de Postwet  voorschrijft.
Daarnaast hebben lokale vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals ANBO,
Unie KBO, PCOB, I(e)derin en LVKK de mogelijkheid gekregen om advies uit te
brengen op de plannen in de gemeente. Gezamenlijk is gekeken of brievenbussen
voor iedereen bereikbaar blijven. Ook voor mensen die wat minder goed ter been
zijn. Brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen blijven om die reden
dan ook staan. Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd. Bij
het bepalen van de locaties houden wij rekening met de afstandseis voor
brievenbussen zoals vastgelegd in de Postwet.

Veranderingen
Vanaf 30 maart
2019 voeren we de eerste veranderingen in het netwerk van brievenbussen in
Amsterdam door. We roepen bewoners op om vanaf die dag geen fietsen, scooters
of andere voertuigen meer tegen een brievenbus te plaatsen of aan een
brievenbus vast te maken. In de gemeente Amsterdam blijven 361 brievenbussen en
verdwijnen er 314 brievenbussen. Op welke locaties brievenbussen verdwijnen,
staat in het bijgevoegde overzicht. De aanpassingen zijn 29 april 2019
gerealiseerd.

Meer informatie

Als een brievenbus vervalt, wordt dit minimaal drie weken van tevoren op de betreffende brievenbus zelf aangegeven. Bewoners ontvangen op het huisadres een brief met informatie over de veranderingen. Informatie is ook te vinden op postnl.nl/brievenbus.