Politieke column: Afscheid

In mijn politieke werk heb ik vaak transparantie bepleit en daarom hecht ik eraan om zelf ook transparant te zijn. Eind november 2019 stop ik als politicus en zal ik de stadsdeelcommissie van Nieuw-West verlaten. Met deze brief wil ik jullie uitleggen waarom.

Na negen jaar actief te zijn in de lokale politiek van dit stadsdeel, valt het mij zwaar om dit besluit te moeten nemen. Twee eerdere termijnen heb ik afgemaakt tot de laatste dag. Ditmaal loopt het anders. Dat begon al bij de verkiezingen van 2018 toen ik bewust een stap terug deed voor een andere kandidaat vanwege mijn naderende vaderschap. In de zomer van dat jaar werd mijn zoon geboren en veranderde mijn leven.

Het was niet mijn plan om terug te keren in de stadsdeelpolitiek, maar toen mijn opvolgster voortijdig stopte en er geen andere vervanger beschikbaar was, ben ik begin januari 2019 na lang twijfelen toch weer ingestapt. Met als kanttekening dat ik de balans zou opmaken in de zomer. Die balans slaat negatief uit.

 

Politiek versus privé

Het prille vaderschap (inmiddels als co-ouder) heb ik bijna een jaar gecombineerd met een drukke baan én de lokale politiek. Die combinatie werkt niet meer voor mij. Het een heeft te lijden onder het ander. Daarom heb ik een duidelijke keuze gemaakt: voor mijn zoon, niet voor de politiek.

Natuurlijk zijn er ook andere redenen te bedenken om de stadsdeelcommissie te verlaten. Iedereen die me kent, weet dat ik al voor de invoering geen voorstander was van dit aangepaste politieke stelsel. Een te vrijblijvend systeem, met te weinig concrete invloed. Dat moet en kan beter. Ook kan de commissie zélf beter: minder politiek gesteggel en meer concrete adviezen uit de buurt.

Toch stop ik niet vanwege deze politieke redenen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je met advies en overtuigingskracht altijd iets kunt bereiken, hoe beperkt je macht ook is. Goede ideeën zijn altijd welkom. Ga dus vooral door met het scherp houden van dagelijks bestuur, gemeenteraad en college.

Negen jaar ‘deelraad’

Voor mij komt er nu een einde aan negen jaar als volksvertegenwoordiger in Nieuw-West. Negen jaar waarin ik me heb ingezet voor veel lokale belangen. Voor buurtveiligheidsteams en veilige verkeersknooppunten. Voor het beschermd dorpsgezicht van Sloten en het redden van de subsidie voor bouwspeelplaats Het Landje. Voor op tijd verstrekte vergunningen en een goede balans van festivals. Voor politieke buurtadoptie (voorloper van wat we nu doen) en het online platform Stem van Nieuw-West.

Hoe nu verder? Praktisch gezien zal de vergadering van 19 november mijn laatste zijn. Ik dank mijn vijftien collega’s in de stadsdeelcommissie, het dagelijks bestuur, de ambtenaren en de D66’ers die mij actief hebben ondersteund. Maar bovenal bedank ik alle 160.000 inwoners van Amsterdam Nieuw-West. Het was een voorrecht om u negen jaar lang te mogen dienen.

 

Jeroen Mirck zit sinds 2010 in de D66-fractie van Nieuw-West en schrijft columns over de lokale politiek van Amsterdam. Dit is zijn afscheidsbrief aan de stadsdeelcommissie.

www.jeroenmirck.nl