Pluim van wethouder Tom Horn ‘Nieuw’ Esperanza stralend van start

Badhoevedorp. “Fijn dat ik hier vandaag mag zijn. Dit is een echt huis. Een plek waar je warmte kunt vinden, waar je je welkom kunt voelen. Dat is heel belangrijk voor mensen die een zware periode doormaken.”

Door: Anja Maas

Wethouder Tom Horn (Wmo) zei dit afgelopen zondag bij het officiële herstart van  Esperanza, het inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten. Esperanza wil er zijn om ze op te vangen, te begeleiden en te steunen. Met (ontspannende) activiteiten, met een kopje koffie of thee, met een luisterend oor, kortom met hulp en aandacht. Want kanker is niet zomaar een ziekte, kanker zet je leven op z’n kop. En niet alleen dat van de patiënt, ook van zijn of haar directe  omgeving. Je leeft tijdens zo’n periode om te overleven. En  een helpende hand is daarbij onmisbaar. Esperanza moest in het afgelopen jaar de vertrouwde locatie in het pand aan de Sloterweg verlaten en even leek het, dat het inloophuis zou ophouden te bestaan omdat er geen nieuw onderkomen zou zijn. Maar dankzij de hulp van de familie Fiege, die een bedrijfspand aan de Badhoevelaan ter beschikking kon  stellen, vond Esperanza nieuw onderdak. Zondag 15 januari kan in de boeken worden opgenomen als dag van (her)opening.

Pluim

Riet Verbeek en wethouder Tom Horn bij de (her)opening van Esperanza

Ton Horn prees alle inspanningen van initiatiefneemster Riet Verbeek en  haar team vrijwilligers. Hij benadrukte dat ze met Esperanza hebben laten zien dat er in Badhoevedorp aan iets dergelijks behoefte is. Hij ontving van Riet Verbeek een symbolische sleutel. En ook nog een flink pak handtekeningen. ”Liefst 590 mensen geven hiermee aan dat ze blij zijn met  Esperanza. Ze hopen van harte dat het tehuis hier kan blijven.” Tom Horn kwam niet alleen deze steunbetuiging ophalen, hij kwam ook iets brengen: de pluim, die hoort bij de campagne Meer voor Elkaar-toer, een rondgang door de polder om inwoners die een bijdrage leveren aan de zorg, sociale cohesie of ondersteuning in een wijk, buurt of dorp, bekendheid te geven, te stimuleren, te promoten en te waarderen, zoals de gemeente officiëel formuleert. “En dit inloophuis past absoluut bij dit gedachtegoed.”

De pluim, een officiële sticker, werd door Tom Horn en Riet Verbeek op het raam naast de toegangsdeur van Esperanza geplakt ten teken dat de inspanningen die iedereen zich getroost door de gemeente op waarde geschat worden  Of dat ook een vorm van financiële steun kan opleveren, daarover wilde Ton Horn  absoluut geen mededelingen doen. Esperanza moet het doen zonder enige vorm van subsidie. Het inloophuis draait op  vrijwilligers en is afhankelijk van donaties. Een ruggensteuntje namens de gemeente, dat zou kunnen zorgen voor financiële vastigheid, zou heel mooi zijn. “We zijn hierover nog in beraad”, meer liet Tom Horn niet los. Immers, Haarlemmermeer heeft al Inloophuis Adamas in Nieuw-Vennep. Ook naar die positie moet nog gekeken worden. En twee inloophuizen in één gemeente? Het mag duidelijk zijn dat zo’n uitgangspunt geen criterium zou moeten zijn. Voor iemand die behoefte voelt om even binnen te lopen is vanuit Badhoevedorp Nieuw-Vennep een brug te ver en omgekeerd. Met een huis zowel in het noorden als het zuiden van de polder zou de doelgroep beter af zijn. Ondertussen blijft Esperanza dankbaar voor elke gift. Wie wil helpen kan zich melden als Vriend van Esperanza. Al vanaf 2,50 per maand doet u iets heel moois!

Verdere info: Stichting Esperanza Inloophuis, www.inlooploosesperanza.nl, e-mail: info@inloophuisesperanza.nl.