Plannen voor Westtangent aangepast na inspraak

De plannen voor de Westtangent, de nieuwe buslijn tussen Amsterdam Sloterdijk en Schiphol, worden aangepast. De bestuurscommissie van het stadsdeel Nieuw-West is woensdagavond geïnformeerd over de aanpassingsvoorstellen. Na het zomerreces brengt de bestuurscommissie een advies uit aan het college van B&W over deze voorstellen. Het college zal vervolgens in november een definitief besluit nemen.

De aanpassingsvoorstellen zijn een antwoord op de ruim 500 inspraakreacties die zijn binnengekomen als reactie op de plannen voor de Westtangent. Bewoners  signaleerden diverse knelpunten zoals de bereikbaarheid van haltes, de veiligheid bij het oversteken en het kappen van bomen.

De Westtangent wordt een buslijn tussen Amsterdam Sloterdijk, Slotermeer, Osdorp, Nieuw Sloten en Schiphol Plaza. De buslijn gaat rijden volgens de standaard van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Dat betekent een verbetering in reisduur, frequentie, betrouwbaarheid, gemak en aansluiting op openbaar vervoerlijnen binnen en buiten Nieuw West. De Westtangent komt in de plaats van de huidige buslijn 69.

De belangrijkste aanpassingsvoorstellen zijn (Let op: Deze voorstellen zijn dus nog niet definitief):

  • Op de Anderlechtlaan komt de geplande busbaan te vervallen. In plaats daarvan komt er een korte busstrook tussen het Belgiëplein en het Tervurenpad in zuidelijke richting. En er komen extra rijstroken voor alle verkeer rond de rotonde met de Sloterweg en langs de rijbaan tussen de Sloterweg en de A4 in zuidelijke richting. Dit alles heeft minder impact op de omgeving.
  • De halte op de Antwerpenbaan wordt zo’n 100 meter verschoven in de richting van de te vervallen halte Maaseikpad. Op die manier wordt de toegankelijkheid van deze halte verbeterd.
  • De in- en uitrit van de J. de Koostraat komt niet meer geheel te vervallen. Deze blijft voor rechtsaf slaand verkeer behouden.
  • Op diverse plekken, zoals langs de Slotermeerlaan, worden extra bomen teruggebracht langs de rijbaan. Ook hoeven er minder bomen gekapt te worden door aanpassing van de plannen.
  • De route van de Westtangent wordt iets gewijzigd. Deze gaat nu rijden over de Haarlemmerweg en kruist dan minder vaak het zogenaamde Brettenfietspad.

Lid van het Dagelijks bestuur en portefeuillehouder in Nieuw-West Erik Bobeldijk gaat vrijdag met een groep bewoners praten over de voorstellen. Bobeldijk: “Ik wil graag van bewoners horen hoe zij aankijken tegen de voorgestelde wijzigingen. Hun mening is voor mij belangrijke input voor het advies dat we als bestuurscommissie na de zomer zullen uitbrengen.”