Plan Akkerpark

Plan Akkerpark biedt kansen voor De Boterbloem én projectontwikkelaar SADC
GEM Lutkemeer heeft toegezegd om serieus te gaan kijken naar Plan Akkerpark. Dit is een
door De Boterbloem ingediend alternatief voor het bedrijvenpark dat in de historische
Lutkemeerpolder ontwikkeld gaat worden. Dit voorstel zal ook met de aandeelhouders van
ontwikkelaar SADC worden besproken: de gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer,
Schiphol en de provincie Noord-Holland.


Het Kort Geding tegen De Boterbloem om de akkers te ontruimen is uitgesteld tot 7
februari a.s.
Voorwaarde was dat boerin Trijntje Hoogendam opnieuw met GEM Lutkemeer BV om tafel
zou gaan om een oplossing te zoeken. In de aanloop naar dit gesprek heeft De
Boterbloem het Akkerplan ontwikkeld dat voor alle partijen een oplossing kan bieden: de
ontwikkeling van het bedrijventerrein met behoud van het karakter van de polder én een
deel van de akkers. Een win-win situatie dus.
Plan Akkerpark is een uniek en innovatief concept, waarbij de agrarische- en
natuurwaarden van de Lutkemeerpolder behouden blijven. In het voorstel blijft
ecologische zorgboerderij De Boterbloem 8 hectare grond behouden voor biologische
akkerbouwactiviteiten. Dit biedt ontwikkelaar GEM Lutkemeer een unieke kans om een
innovatief en circulair bedrijvenpark te ontwikkelen in een échte groene setting. Op de
akkers komen wandelpaden en zit- en picknickplekken. Werknemers kunnen zodoende
tijdens de lunchpauzes – maar ook voor en na het werk – een rustgevende en
inspirerende wandeling over de akkers maken. Dit maakt het Akkerpark extra aantrekkelijk
voor bedrijven om zich te vestigen. Groen werkt immers rustgevend en stress
verminderend. Ook blijft de maatschappelijke functie van De Boterbloem behouden. En
dat is zorg bieden aan kwetsbare Amsterdammers in een prikkelarme en laagdrempelige
omgeving.
Realisatie van dit plan zou een grote doorbraak betekenen in het jarenlang slepende
geschil tussen De Boterbloem en GEM Lutkemeer/SADC. Daarnaast geeft het handvaten
aan de gemeente Amsterdam om behoud van de zorgboerderij en een deel van de
Lutkemeerpolder te realiseren. Hiermee komt een wens van de Gemeenteraad en van vele
Amsterdammers en ook bewoners uit Lijnden en Zwanenburg en Halfweg tot vervulling.
Bijgevoegd het plan Akkerpark voor meer informatie. Voor vragen en/of commentaar kunt
u contact opnemen met Biologische zorgboerderij De Boterbloem 020-6100821 of
deboterbloem@kpnplanet.nl

  1 comment for “Plan Akkerpark

Comments are closed.