Parkeren wordt een ‘luxe’

Uit de Bestuurscommissie

Nieuw-West – De gemeente Amsterdam heeft de stadsdelen verboden om ‘eigen beleid’ te maken. Al het beleid moet uit de Centrale Stad komen, en de stadsdelen moeten dat beleid uitvoeren. Vanuit die gedachte ligt er nu een ‘Nota Parkeernormen Auto’ voor inspraak bij de Bestuurscommissies…

CeesFisser@Westerpost.nl

Hoewel de internetpagina voor de BC (nieuw-west.notubiz.nl) op 8 januari nog aankondigde dat er vanavond (11 januari 2017) een BC-vergadering gehouden zou worden, deelden BC-leden desgevraagd mee, dat er “te weinig onderwerpen waren om 11 januari te vergaderen”. Vanavond is er dus alle tijd voor de Nieuwjaarsreceptie (vanaf 18.00 u in het Tuinstadhuis) waarop de ‘Vrijwilliger van het Jaar 2016’ gekozen wordt.

Nota Parkeernormen

In elk geval hebben de BC-leden een week extra om de bijna 50 pagina’s tellende ‘Nota Parkeernormen Auto’ te lezen, waarvan het stadsbestuur van Amsterdam (ook wel ‘de Centrale Stad’ [CS] genoemd) een concept voor inspraak aan de Bestuurscommissies heeft gestuurd. Die nota is een van de onderwerpen op de BC-agenda op 18 en 25 januari. Het is van groot belang voor alle bewoners van Nieuw-West dat onze BC ageert tegen de plannen van de CS! Want als het aan de CS ligt:

– hoeven woningcorporaties bij de nieuwbouw van sociale huurwoningen voortaan geen minimumaantal parkeerplaatsen op eigen terrein aan te leggen;

– én krijgen bewoners van (alle) nieuwbouwwoningen geen enkele parkeervergunning meer op de openbare weg;

– én wordt bij alle woningen een ‘maximum parkeernorm van [slechts , CF] 1 parkeerplaats’ per woning gesteld!

Geen parkeervergunning

siteparkeren_wpDe beperkingen die de CS aan de stadsdelen wil opleggen, betekenen nogal wat. In de eerste plaats voor alle nieuwe sociale huurwoningen die in ons stadsdeel gebouwd gaan worden (waarvoor plannen gemaakt worden nadat de Nota door de gemeenteraad is vastgesteld): als op eigen erf van nieuwbouw-woningen geen plek is om een auto te parkeren, of, in de praktijk – ook als er geen parkeergarage onder de woningen gebouwd wordt waarin de bewoners hun auto kwijt kunnen – krijgen die bewoners (toch) geen vergunning om hun auto op de openbare weg te parkeren. Als in dat gebied betaald parkeren van toepassing is, is betaald parkeren voor de bewoners van nieuwbouwwoningen dan de enige mogelijkheid om hun auto in de buurt van hun huis te parkeren!

Eén auto per woning

Daarnaast zou volgens de plannen van de CS in alle gebieden van Amsterdam voortaan slechts één parkeervergunning per woning uitgegeven mogen worden. Maar reeds bestaande rechten blijven van kracht.

Reactie BC

Het ligt voor de hand dat er in de BC van Nieuw-West een meerderheid te vinden is, die het beleid van de CS wil bijstellen. De portefeuillehouder Parkeren, Erik Bobeldijk (SP), liet al doorschemeren, “dat het beleid van de CS te veel vanuit de parkeerproblematiek in stadsdeel Centrum is opgesteld”, en dat het nieuwe beleid – in elk geval voor stadsdelen buiten de Ring – verruimd moet worden. Want tot nu toe kunnen bewoners in Nieuw-West per adres voor maximaal twee auto’s een vergunning/ontheffing krijgen.

In elk geval reden genoeg om de discussie tussen de politieke partijen in de BC van Nieuw-West volgende week woensdag 18 januari, nauwgezet te volgen. Vanaf 19.30u in de vergaderzaal, of via de live-uitzending op nieuw-west.notubiz.nl