Parkeerproblemen

Uit de Bestuurscommissie

Nieuw-West – Hoe zorg je ervoor dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners en ondernemers? 

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Vorige week stond ‘parkeren’ op tenminste twee plaatsen in Nieuw-West op de politieke-agenda. Dinsdagavond gaf portefeuillehouder Parkeren, Erik Bobeldijk (SP), in Nieuw Sloten het startsein voor het proefproject “Participatie parkeren Nieuw Sloten”. Woensdagavond kwamen bewoners uit de Burgemeester Vening Meineszlaan en omgeving bij de BC inspreken over het (niet) functioneren van de 6-uur Blauwe Zone-proef aldaar.

Parkeren Nieuw Sloten

Portefeuillehouder Parkeren, Erik Bobeldijk, leidde de pilot “Participatie parkeren Nieuw Sloten” in.

Portefeuillehouder Parkeren, Erik Bobeldijk, leidde de pilot “Participatie parkeren Nieuw Sloten” in.

Van de 106 bewoners (inclusief enkele ondernemers) die zich in november 2015 hadden aangemeld voor deelname aan een participatietraject voor parkeren in Nieuw Sloten, waren er circa 60 naar de (start)bijeenkomst op 8 maart gekomen. Tijdens zijn inleiding legde Bobeldijk uit, dat in het project dat nu van start gaat, “de bewoners aan zet zijn”. Zij krijgen de gelegenheid om met elkaar – en ondersteund door het stadsdeel – een oplossing te vinden voor parkeerproblemen in de wijk. Hierbij moet men rekening houden met de belangen van alle belanghebbenden – bewoners én ondernemers uit Nieuw Sloten. Belangenafweging moet leiden tot een breed gedragen oplossing. Het hoge niveau van bewonersparticipatie betekent overigens wel, dat bewoners zelf mogen (lees: moeten) bedenken, hoe zij willen vergaderen. Voordat de belangstellenden in discussiegroepjes uiteen gingen, werden op een kaart de resultaten getoond van de knelpunten die in november genoemd waren.

Informatie-achterstand

Tijdens de groepsgesprekken bleek dat de parkeerdruk in Nieuw Sloten sterk verschilt per buurtje. Binnen een buurtje liepen de meningen sterk uiteen, want wie z’n auto altijd pal voor z’n deur wil kunnen zetten, zal de parkeerdruk veel hoger ervaren, dan degene die het niet erg vindt om vanaf een parkeerplek 100 tot 200 meter naar z’n huis te moeten open…

Uit de resultaten van de groepsgesprekken blijkt, dat de bewoners meer informatie nodig hebben. Het ‘gevoel’ van een hoge parkeerdruk kan namelijk afwijken van de ‘gemeten’ parkeerdruk. En ook de oorzaak van een hoge parkeerdruk is relevant. Zo hebben bewoners het idee dat er veel auto’s uit de betaald-parkeren-gebieden van Slotervaart in Nieuw Sloten staan. Maar uit het parkeeronderzoek van januari 2015 blijkt dat nooit meer dan slechts 6% van de in Nieuw Sloten geparkeerd staande auto’s, uit andere delen van Nieuw-West afkomstig is. De (overlast gevende) parkeerdruk komt voor 10% door auto’s behorend tot mensen die elders in Amsterdam wonen, en 16 tot maar liefst 33% door ‘buurt-vreemde’ auto’s van buiten Amsterdam!

Ook hebben bewoners behoefte aan een overzicht van alle denkbare manieren om ‘parkeren te reguleren’ die elders (in Nederland/ Europa/ ter wereld?) effectief zijn. En welke oplossingen door de gemeenteraad van Amsterdam geaccepteerd zullen worden, want de meeste bewoners lieten desgevraagd weten, “tégen betaald parkeren” te zijn.

Een klein groepje bewoners gaat nu samen met het stadsdeel brainstormen over de structuur en het programma voor de volgende gespreksronde(s).

Verlenging proef 6-uur parkeren in Blauwe Zone?

De proef in Slotermeer, met “6-uur parkeren in de Blauwe Zone” (BZ) leidt tot parkeerproblemen in de Burgemeester Vening Meiniszlaan. Om die reden mag de proef niet worden verlengd! Dat is de mening van bewoners daar, die hun standpunt kwamen toelichten bij de behandeling van een dergelijk voorstel in de BC, op 9 maart.

Toen begin 2013 de handhaving van de kort daarvoor ingestelde BZ (max. 2 uur) begon, kregen de bewoners van het Meerwaldtcomplex eindelijk lucht wat betreft parkeren in de buurt van hun huis. Zodra de proef tot 6-uur is verlengd, kunnen zij hun auto niet meer kwijt en zijn er ook geen parkeerplekken meer voor winkelend publiek. Dat laatste is vooral ten nadele van inspreker Hennie Bruinink, eigenaar van een hobbywinkel, die voor een groot deel van z’n omzet afhankelijk is van klanten uit de regio. “We zijn terug bij af”, zei inspreker Arnold Paalvast, oud-voorzitter Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer, die 6 weken lang de parkeerdruk rond het Meerwaldtcomplex nauwkeurig heeft bijgehouden en sinds de 6-uur BZ een parkeerdruk van 91% of meer gemeten heeft. Paalvast: “Aan het stop-criterium zoals vermeld in de Staatscourant is al lang en breed voldaan.” Buurtvreemde langparkeerders zorgen weer voor overlast.

Willem van Ham (D66) vroeg of een ‘4-uur BZ’ een compromis kon zijn? Maarten van Maurik (PvdA) vond juist dat de pilot ongewijzigd verlengd moet worden. Bobeldijk merkte nog op dat “met het steeds maar verder uitbreiden van de BZ, er toch ook het risico zou kunnen zijn dat de Stad een keer roept: ‘Doe hier maar een betaald parkeren, want zo’n grote BZ hebben we nergens in de stad’.” [Een BZ voor heel Nieuw Sloten lijkt dus bij voorbaat uitgesloten!, CF]

Op 16 maart beslissen de leden van onze BC of ze de parkeerproef in Slotermeer verlengen tot (minimaal) 25 mei 2016, of niet.