Parkeerdruk

Met interesse en vooral stijgende verbazing heb ik je stuk over de aanpak parkeerproblemen 2017 gelezen.In de wijk waar ik woon ( MAP 1) lees M.Gandhilaan, wordt namelijk al een jaar of 20 het foutparkeren, maar ook het gevaarlijk en hinderlijk parkeren gedoogd. Het is niet langer een kerntaak van politie om te handhaven, en wordt dat dus ook niet meer door hen gedaan.

Volgens de stadsdeelvoorzitter is er te weinig capaciteit bij de daarvoor aangestelde handhavers om de wijk te controleren, en mochten de handhavers eens tijd hebben, controleren zij tussen 12 en 6 uur s middags. Uiteraard geeft dit een vertekend beeld.

Maar het is en wordt nog erger! Als de handhavers in de wijk zijn, wordt het fout en gevaarlijk parkeren gedoogd. Klaarblijkelijk zijn er stilzwijgende afspraken met ????

In het kader van de verkeersveiligheid is het m.i interessant om te weten welke afspraken er dan met wie zijn gemaakt. en wie er verantwoordelijk kan worden gesteld bij het onstaan van letsel als gevolg van dit beleid. Ook rijst bij mij de vraag hoe men het fout en gevaarlijk parkeren verrekend in de parkeerdruk.

A.Huijsing ( voormalig BNW ’81 buitengewoon commissielid)